และแล้วก็ได้เวลาช็อปกระจาย…สำหรับฤดูกาลปาร์ตี้ @bebe