กอดรัดจรรยาบรรณอย่างหาญกล้า ทวงถามสัญญาให้ประชาชน … สุทธิชัย หยุ่น