สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์จัดงาน Art Thesis Exhibition 2015