ต้อนรับหน้าฝนกับเมนูหน่อไม้ฝรั่งขาวแสนอร่อย ห้องอาหาร New York Steakhouse