Media Publication and Production House

0001

HI-CLASS MEDIA GROUP
ทีมผลิตสื่อมืออาชีพ 
ครบวงจร ประสบการณ์กว่า 20 ปี 

Thailand’s No.1 Professional Content Provider and Media Maker

line

1. บริการจัดทำเนื้อหาข้อมูลและถ่ายภาพ สำหรับงานหนังสือและนิตยสาร
Content Provider & Publication for Print Media (Book & Magazine)

line

2. บริการจัดทำเนื้อหาข้อมูลและถ่ายภาพ สำหรับสื่อเว็บไซต์ และสื่อดิจิตอลทุกประเภท(ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
Content Provider & Content Management for Website & Digital Media (Online and Offline)

line

3. บริการจัดทำเนื้อหาข้อมูลและถ่ายภาพ สำหรับงานสื่อโซเชียลมีเดีย
Content Provider & Content Management for Social Media

line

4. บริการออกแบบและผลิตหนังสือและนิตยสารครบวงจร
Book & Magazine Design & Production

line

5.  บริการออกแบบ จัดทำข้อมูล และ บริหารสื่อออนไลน์ ครบวงจร
Online Media Design & Content Management Services

line
0002line

6. บริการออกแบบ จัดทำข้อมูล และ บริหารสื่อโซเลียลมีเดีย ครบวงจร
Social Media Content Management Services

line

7. บริการถ่ายภาพนิ่งสำหรับงานประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา พร้อมทีมสไตลิสต์มืออาชีพ
Professional Photography Services

line

8. บริการถ่ายภาพ Virtual Tour 360 และ Google Business View สำหรับธุรกิจทุกประเภท
Virtual Tour 360 and Google Business View Photography Services

line

9. บริการถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
VDO Production Services

line

10. บริการจัดทำเนื้อหาข้อมูลรีวิว เรียบเรียงข้อความโฆษณา Advertorial และ งานเรียบเรียง/แปลบทความภาษาต่างประเทศ
Review, Advertorial, Copy-writer and Language Translation Services

line

0003

เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านในการผลิตสื่อคุณภาพทุกรูปแบบ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 084-3345353

อีเมล์ editor@HiclassSociety.com

Line Id: hiclasssociety