FREDERIQUE CONSTANT : DOUBLE HEART BEAT BLACK BEAUTY

Black Beauty มีที่มาจากความสวยงามของหน้าปัดเปลือกหอยมุกสีดำ ตำแหน่ง 12 นาฬิกาบนหน้าปัดเป็นช่องรูปหัวใจซ้อนกันเปิดให้เห็นการทำงานของกลไกอัตโนมัติอันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลคชั่น และยังล้อมรอบด้วยเพชรบนขอบของตัวเรือนสตีล ผู้ที่ได้เป็นเจ้าของนาฬิกาคอลเลคชั่นนี้นอกจากจะสวยกายแล้วยังได้อิ่มบุญอิ่มใจด้วย เพราะรายได้ส่วนหนึ่ง (50 เหรียญสหรัฐฯ) จากการจำหน่ายนาฬิกาในแต่ละเรือนจะถูกนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและเด็ก

Related contents:

You may also like...