โตมร ศุขปรีชา


มองความรัก ความสุข ความทุกข์ ความตาย ผ่านสายตา โตมร ศุขปรีชา
นักคิดนักเขียนมากความสามารถ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน “ปราชญ์ร่วมสมัยของสังคมไทย”


#FreeAger #ModernMidlife #HiclassSociety
www.ModernMidlife.net

Related contents:

You may also like...