Influential Brands 2018 Asia CEO Summit

Kenneth Kam (เคนเนธ คัม) ประธานมูลนิธิเคนน์ ได้ขึ้นกล่าวเป็นผู้บรรยายหลักในงาน Influential Brands 2018 Asia CEO Summit เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “Globalisation with a Heart”

ซึ่งถือเป็นประเด็นที่เข้ากับยุคสมัยและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานซึ่งเป็นเหล่าผู้บริหารจากกว่า 80 บริษัทชั้นนำทั่วภูมิภาค อีกทั้งเคนเนธ คัม ยังได้เรียกร้องให้องค์กรต่างๆ เปลี่ยนแนวคิดใหม่เกี่ยวกับประเด็นการก้าวไปสู่สากลและโลกาภิวัฒน์ของธุรกิจในมิติต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งให้กับผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่เพียงเพื่อผู้คนร่ำรวยซึ่งมีเพียง 2% เท่านั้น

เนื้อหาในสุนทรพจน์ของเคนเนธ คัม ยังกล่าวถึงการเกิดขึ้นของความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในโลก เช่นการ เกิดขึ้นของหุ่นยนต์ กลุ่มคนทำงานที่มีจำนวนลดลงและสูงวัยขึ้น ตลอดจนประเด็นรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้โลกาภิวัฒน์ไม่ยั่งยืน เคนเนธ คัม ระบุต่ออีกว่า คลื่นลูกใหม่ของกระแสโลกาภิวัฒน์ จะต้องพุ่งความสนใจไปในประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถ และทักษะ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงโอกาสที่หลากหลายและเกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ ในขณะเดียวกัน เคนเนธ คัม ยังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่าย ตั้งรับกับการกำหนดรูปแบบกระแสโลกาภิวัฒน์ในอนาคตอย่างกล้าหาญและมีความรับผิดชอบ และช่วยกันสร้างความสมดุลต่อผลประโยชน์เพื่อโลกที่มีความเที่ยงธรรมและสมบูรณ์แบบ

โดยในสุนทรพจน์ เคนเนธ คัม ยังได้กล่าวถึงแนวทางต่างๆที่องค์กร จะสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะทำให้ชุมชนแข็งแกร่งจากโอกาสที่ได้รับและยังเป็นการสร้างสังคมที่เที่ยงธรรม “หากพูดถึงการเกิดขึ้นของเทรนด์ต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ สำหรับบริษัทต่างๆที่จะเดินหน้าไปสู่ความเป็นสากลได้อย่างประสบความสำเร็จนั้น บริษัทต่างๆจำเป็นที่จะต้องก้าวไปด้วยการคำนึงถึงประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก”

“การก้าวไปสู่ความเป็นสากลอย่างประสบความสำเร็จเพื่อไปยืนอยู่ในระดับโลกนั้น ต้องทำไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม และด้วยวิสัยทัศน์แห่งโลกาภิวัฒน์นี้ เราในฐานะผู้นำ จึงจะสามารถกำหนดทิศทางและสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีความหมาย ซึ่งการกำหนดกรอบทิศทางและสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ จะนำมาซึ่งความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของบุคคลและชุมชนด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เท่านั้นจะนำไปสู่โลกที่มีความเที่ยงธรรมและสมบูรณ์แบบ”

ในวันเดียวกันนี้ เคนเนธ คัม ยังได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบคณะกับผู้บริหารระดับสูงจาก Julie ประเทศมาเลเซีย Jones Lang LaSalle ประเทศไทย และ United Overseas Bank ประเทศไทย โดยมีการอภิปรายในหลากหลายปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งเคนเนธ คัม ได้เผยมุมมองถึงข้อดีของการพาธุรกิจไปสู่สากล ตลอดจนประเด็นความท้าทายของสากลวิวัฒน์ด้วย

อ่านสุนทรพจน์ฉบับเต็มได้ที่ : https://www.kenn.org/2018/12/12/globalisation-with-a-heart/.

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเคนเนธ คัม ได้ที่ https://www.kenn.org.

เกี่ยวกับมูลนิธิเคนน์
วิสัยทัศน์และภารกิจของมูลนิธิเคนน์คือการสร้างโอกาสเพื่อชุมชนที่เปราะบางในสังคมและยังต้องการความช่วยเหลือ โดยสร้างความเปลี่ยนแปลงจากการสร้างศักยภาพและความสามารถ ตลอดจนทำให้ปัจเจกบุคคลและชุมชนมีความแข็งแกร่ง เพื่อการเข้าถึงโอกาสอันหลากหลายในการศึกษา การวิจัยทางการแพทย์ การบรรเทาความยากจน ตลอดจนการพัฒนาทางด้านศิลปะและสังคมศาสตร์ กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิเคนน์ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตผู้คนและชุมชนให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่หลากหลาย เชื่อมโยงแหล่งทุน และความเชี่ยวชาญของหุ้นส่วน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบริษัทต่างๆ ในการทำสิ่งดีตอบแทนสังคม รวมถึงการนำเสนอการแก้ไขแก้ปัญหาสังคม ผ่านวิธีสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนทำให้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และคลี่คลายไปได้ด้วยการสนับสนุนทางทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Midas Communications International Co., Ltd.
รักษิณา สุภัทท์นันทกุล / วาสนา โภคา
Tel. 080-304-8870/ 086-161-9910

Related contents:

You may also like...