พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ จังหวัดพิจิตร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร อย่างเป็นทางการ

ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะคาบ แสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมและมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเหวียน หาย บั๋ง (H.E Mr.Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายเฉลิม แพพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ บ้านดงโฮจิมินห์ อำเภอบ้านดง จังหวัดพิจิตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จำกัด โทร. 02 664 0888
วาทินี อยู่ภิรมย์ (เหมียว) โทร. 084 536 5655 อีเมล watinee@888ideas.com
อรอุมา ศรีคำแหง (แขก) โทร. 086 789 2022 อีเมล onuma@888ideas.com
ชนิตา ผดุงคำ (อาร์ซี) โทร. 085 811 8446 อีเมล chanita@888ideas.com

Related contents:

You may also like...