คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ได้รับรางวัลผู้เข้ารอบสุดท้ายจากภูมิภาคเอเชีย สำหรับรางวัล Nansen Award

ผู้อุทิศชีวิตให้แก่การรณรงค์เพื่อพัฒนาสิทธิของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ได้รับรางวัลผู้เข้ารอบสุดท้าย จากภูมิภาคเอเชีย สำหรับรางวัล Nansen Award ของ UNHCR

ในฐานะคนที่มีความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอย่างหนักแน่น คุณเตือนใจได้ทุ่มเทเวลากว่า 40 ปีในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขาในประเทศไทยและเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติคุณเตือนใจกล่าวกับ UNHCR ว่า “ฉันฝันถึงการมีสังคมส่วนรวมที่ไม่ทอดทิ้งคนที่มีความหลากหลายในสังคมและทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่”

เมื่อเธออายุได้ 20 ปีในปีพ.ศ. 2516 เธอเริ่มทำงานในฐานะอาสาสมัคร และ 30 ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2549 เธอได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้ร่วมแก้ปัญหานโยบายอันนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวกับสัญชาติและทะเบียนราษฎร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา คุณเตือนใจยังคงรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไปในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อินดริก้า รัตวัตเต ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ UNHCR กล่าวว่า “ตลอดชีวิตของเธอ คุณเตือนใจได้แสดงถึงความยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในสิทธิมนุษยชน เธอได้ทุ่มเทอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าคนในชุมชนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้ เธอทำให้อนาคตของพวกเขาหลายคนสดใสขึ้น”

หลังจากการแก้ไขกฎหมายที่สำคัญในปีพ.ศ. 2551 รวมถึงการมียุทศาสตร์เกี่ยวกับสัญชาติที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ส่งผลให้จำนวนคนที่เคยไร้รัฐไร้สัญชาติกว่า 100,000 คน มีสัญชาติไทยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 รัฐบาลไทย ในฐานะที่เป็นผู้นำในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญต่อโครงการ #IBelong ของ UNHCR ได้ให้คำมั่นสัญญาในการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวน 480,000 คนภายในปีพ.ศ. 2567

บุคคลไร้รัฐ (บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ) คือบุคคลที่ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น และอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ ในบางกรณีพวกเขาไม่สามารถเดินทาง จดทะเบียนสมรส เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทำงาน หรือมีส่วนร่วมกับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่ไม่มีใครมองเห็นหรือรับรู้ถึงปัญหาที่พวกเขาประสบในชีวิต ทำให้พวกเขากลายเป็นคนชายขอบและถูกแยกออกจากสังคม ทั่วโลกมีคนจำนวนหลายล้านคนที่อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นนี้

คุณเตือนใจ กล่าวว่า “ในฐานะมนุษย์ เราทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและอย่างมีศักดิ์ศรี เราทุกคนมีสิทธิที่จะมีสัญชาติ เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมฉันถึงได้ทุ่มเททั้งชีวิตในการทำงานเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ”

รางวัล Nansen Award เป็นรางวัลที่ UNHCR มอบให้แก่บุคคลดีเด่นที่อุทิศชีวิตให้แก่การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และบุคคลพลัดถิ่นภายในประเทศทั่วโลกเป็นประจำทุกปี รางวัลนี้ได้รับการตั้งชื่อตามนักสำรวจขั้วโลกชาวนอร์เวย์ Fridtjof Nansen ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยองค์การสันนิบาตชาติให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยเป็นท่านแรก
สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ผู้ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ #IBelong ของ UNHCR เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ 2561
เรื่องราวและข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.unhcr.org/5b63141c4/

 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอเข้ารอบสุดท้าย Nansen Award ปี 2018

สำหรับรางวัล Nansen Award ปีนี้ มีบุคคลและองค์กรกว่า 450 รายชื่อที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล ผู้ที่ได้รับการพิจารณาในรอบสุดท้ายมาจากภูมิภาคที่แตกต่างกัน คือ ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในรอบสุดท้ายเพื่อเข้ารับรางวัล Nansen Award ปี 2018 ได้แก่

• อเมริกา – ซามิรา ฮาร์นิช ผู้ก่อตั้ง ‘Women of the World’ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในเมืองซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ ที่ช่วยส่งเสริมโอกาสและทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยหญิงที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐอเมริกา
• ยุโรป – นายกเทศมนตรี อันเดรอัส ฮอลชไตน์ และกลุ่มอาสาสมัครจากเมืองอัลเทน่า ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รับผู้ขอลี้ภัยและผู้ลี้ภัยจำนวน 450 คน อนุญาตให้อาศัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง 17,000 คน
• เอเชียแปซิฟิก – เตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ซึ่งทุ่มเทเวลากว่า 40 ปีในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขาในประเทศไทยและเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
• ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ – ‘Reclaim Childhood’ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) จากประเทศจอร์แดนที่ใช้กีฬาเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่ผู้ลี้ภัยหญิง

การประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยจะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลที่กรุงเจนีวาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล และเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัลในอดีต สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html

 

For more information, contact:
In Thailand, Hannah Macdonald, macdonah@unhcr.org, +66 642 236 291

Thaniya Tang <thaniyatangtra@gmail.com>

Related contents:

You may also like...