“ทอฝันจากฟากฟ้าสู่ชาวเขา” จัดโดย ชมรมเส้นสายบนลายไหมด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 4

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ประธานชมรมเส้นสายบนลายไหมด้วยใจภักดิ์ และศูนย์การค้า เดอะ เพนนินซูล่า พลาซ่า ร่วมจัดงานแฟชั่นโชว์การกุศล ผ้าชาวเขาเผ่าต่างๆ ในงาน “ทอฝันจากฟากฟ้าสู่ชาวเขา” จัดโดย ชมรมเส้นสายบนลายไหมด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 4” เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ ภายในศูนย์การค้า เดอะ เพนนินซูล่า

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ในฐานะประธานชมรมฯ กล่าวว่า การจัดการในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจ จากงานแฟชั่นโชว์ในต่างประทศ โดยนำเอาผ้าชาวเขาของไทยไปตัดเย็บตามห้องเสื้อ Brandดังๆ ที่เห็น เป็นกระแสอยู่อย่างต่อเนื่อง เลยคิดที่จะจัดงานแฟชั่นโชว์ชุดชาวเขาให้ทั่วโลกได้ทราบว่าบ้านเรา ก็มีของสวยๆ งามๆ และมีศักยภาพการออกแบบไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศ และเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเผยแพร่ ผ้าไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างสง่างาม โดยในงานได้เกียรติจาก ท่านผู้หญิง ดร. ภรณี มหานนท์ (รองราชเลขานุการในพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9) ให้เกียรติเป็นประธานในการ เปิดงาน แฟชั่นโชว์การกุศล ผ้าชาวเขาเผ่าต่างๆ ในงาน “ทอฝันจากฟากฟ้าสู่ชาวเขา” จัดโดย ชมรมเส้นสาย บนลายไหมด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 4” เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ ภายในศูนย์การค้า เดอะ เพนนินซูล่า พลาซ่า ราชดำริ.

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงต่าง ๆ จากนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง และมีผ้าไทยจำหน่าย พร้อมด้วย ร้านค้าของสวยงามมากมาย พร้อมจิบน้ำชายามบ่าย จำหน่ายบัตรในราคา 1500 บาท และ ราคา 2000 บาท โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณ ปวีณา วงศ์พรัด วิเซนเต้ (ปอมมี่)
Mob: 087-9933545
Email: pommy.vpr@gmail.com

 

Related contents:

You may also like...