อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน

P-8

เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน

  นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะทำงานอุตสาหกรรมศักยภาพ ด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน และคณะผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทย เยี่ยมชมบริษัท SIA Engineering Company (SIAEC) บริษัทซ่อมบำรุงอากาศยานของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ พร้อมเยี่ยมชม Advance Remanufacturing Technology Center (ARTC) ศูนย์ที่สนับสนุนด้านการวิจัย และการออกแบบวิศวกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์

 

Report by: ศศิธร ทุมพัฒน์/กองบรรณาธิการ

facebook.com/HiclassSociety

 

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่นายภูวาดล แสนยากุล

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ โทร. 02-000-8499, 081-732-7889

Related contents:

You may also like...