อพท. เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ”

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จะจัดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ หรือ International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยเชิญประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้ำโขงร่วมแสดง พร้อมจัดสัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าน่าน มั่นใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย และสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า “การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ หรือ International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017 ถือเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติครั้งแรกของจังหวัดน่าน เกิดขึ้นจากการที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พิจารณาเห็นว่า เมืองเก่าน่านเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงด้านศิลปวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมแก่พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

“งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. โดยจะมีการแสดงจากผู้แทนของ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ซึ่งแต่ละประเทศ จะนำการแสดงที่เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชาติมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม ส่วนของประเทศไทย ชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านได้จัดเตรียมการแสดงชุดพิเศษ คือ การตีกลองปูจา ประกอบการฟ้อนรำ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเมืองน่าน ร่วมนำเสนอ ซึ่ง อพท. ต้องขอขอบคุณส่วนราชการและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานในครั้งนี้กับ อพท. เป็นอย่างดี โดยในวันงานนอกจากการแสดงต่างๆ บนเวทีแล้ว บริเวณโดยรอบก็จะมีการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วย”

“นอกจากนี้ คณะศิลปินนักแสดงและวิทยากรจากลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 5 ประเทศ จะเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนหน้าวันแสดง รวมทั้งเข้าร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านอีกด้วย อพท. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับนานาชาติ ในครั้งนี้” พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวสรุป

 

 

 

Related contents:

You may also like...