สิริ เวนเจอร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จัดงาน Business Opportunity with SIRI Venture and NIA

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “สิริ เวนเจอร์” (SIRI VENTURE) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ ในรูปแบบ Corporate Venture Capital เพื่อทำการวิจัยและลงทุนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ (R&D) ด้าน Property Technology อย่างเต็มรูปแบบเป็นรายแรกของไทย จับมือกับ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานสัมมนา Business Opportunity with SIRI VENTURE and NIA โดยเชิญนักพัฒนานวัตกรรมด้านการอยู่อาศัยร่วมรับฟังแนวทางส่งเสริม Prop Tech จากภาครัฐ พร้อมทั้งโอกาสในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ SIRI VENTURE Partnership ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจด้าน Prop Tech โดยเฉพาะตลอดระยะเวลา 6 เดือน โดยสิริ เวนเจอร์พร้อมที่จะลงทุนเพื่อต่อยอดและเป็นพันธมิตรกับธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน Prop Tech ที่มีศักยภาพการเติบโตเพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ไปได้ไกลในระดับโลก โดยตั้งเป้าสร้างเครือข่ายกับผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน Property Technology อย่างน้อย 300 รายภายในปี 2020

 
เกี่ยวกับ สิริ เวนเจอร์
สิริ เวนเจอร์ คือ บริษัทร่วมทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital ทำการวิจัยและลงทุน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ (R&D) ด้าน Property Technology อย่างเต็มรูปแบบเป็นรายแรกของไทย โดยตรง ด้วยเงินทุนจดทะเบียนในช่วงเริ่มต้น 100 ล้านบาท ถือหุ้นด้วยบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ร้อยละ 90 และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10% เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้ไลฟ์สไตล์ในที่อยู่อาศัยจนสำเร็จใช้งานจริงและสนับสนุนให้เข้าถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับกลุ่มนักวิจัย, นักประดิษฐ์, ผู้ผลิตและธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยตั้งเป้าผลักดันให้นวัตกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไทยไปได้ไกลในระดับโลก รวมทั้งเสริมการเติบโตให้กับธุรกิจหลักอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนโดยภารกิจสำคัญของ สิริ เวนเจอร์ มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. ร่วมลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย เริ่มจากในประเทศไทยและสิงคโปร์ 2. ร่วมทุนและยกระดับศักยภาพของ Home Service โมบายแอพพลิเคชัน สำหรับลูกบ้านแสนสิริ เพื่อบริการรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิต และสามารถขยายขอบข่ายบริการในตลาดที่กว้างขึ้น และ 3. จัดตั้ง Siri Venture Partnership โครงการผลักดันสตาร์ทอัพด้าน Property Technology โดยเฉพาะครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัยที่มีศักยภาพในการลงทุน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ภิญญาพัชญ์ ห่วงนาค / ดวงพร โชติพรไพศาล
โทร. 02-201-3536, 089-179-3397 / 02-201-3768, 081-6111-621
อีเมล Pinyapat@sansiri.com/ DuangpornC@sansiri.com
บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด
เอกภพ พันธุรัตน์ (เอก) 089-676-6234 Eakkapop.panthurat@ogilvy.com
สุภาพร มาศิริ (หนิง) 081-988-0123 Supaporn.masiri@ogilvy.com

 

Related contents:

You may also like...