สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture” ตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส

ผ่านพ้นไปแล้วทั้ง 2 วันสำหรับงาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture” หรือตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานโดยในวันที่ 29 มกราคม 2560 ช่วงเช้า นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะประธานจัดงาน และนายอีโว ซีเบอร์ (H.E. Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

ภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นิทรรศการสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์และพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สถานทูตและการท่องเที่ยวสวิส โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา สถาบันการศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีการออกร้านสินค้าจากสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมบนเวทีมากมายอาทิ การเสวนา “เรียนสบายสไตล์สวิส” นำโดยนายเอกธนา ฝ่ายซ้ายคราม จากเอกธนาเอ็ดดูเคชั่น พร้อมแจกทุนเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน การแสดงของนักเรียนสวิสโดยการเล่นเปียโนและกีตาร์ สาธิตการทำช็อคโกแลต เสวนาเที่ยวสวิสจากมุมมองนักเดินทางพร้อมเปิดตัวหนังสือ Neuf โดย นายสุพจน์ โล่คุณสมบัติ เล่นเกมส์ตอบคำถามและชิงรางวัลจากการท่องเที่ยวสวิส สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เสวนา Sweet Talk, Swiss Talk ทำความรู้จักชาวสวิสผ่านเรื่องเล่าของชาวสวิสที่อยู่ในเมืองไทยนานถึง 40 ปี

ในวันที่ 30 มกราคม 2560 มีการเสวนานวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกูรูด้านพลังงานจากสวิส ตามด้วยการเสวนาเรื่องการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดารโดยคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา และในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน ในการนี้ทรงสั่นกระดิ่งเปิดงาน เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงเยียมชมร้านสินค้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนเสด็จกลับได้ทรงฉายพระรูปร่วมกับนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย กรรมการสมาคม ผู้สนับสนุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
ปวรวรรณ จันทร์สมุทร (เต๋า) 089-109-0807

Related contents:

You may also like...