เออร์เนสโต้ เซดิลโล ชวนภาคอุตสาหกรรม–การศึกษา ผนึกกำลังสร้างบัณฑิตให้พร้อมทำงาน ขยายทุนมนุษย์ของประเทศ

ดร. เซดิลโล ผู้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาเครือมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอท เยือนมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Importance of Industry-Education Sector Synergy for Graduate Employability ผนึกกำลังภาคอุตสาหกรรม – การศึกษา ปูทางโอกาสสร้างงานให้บัณฑิต” และหัวข้อ “Globalization and the Role of Youth in Shaping Tomorrow’s Economy โลกาภิวัฒน์กับพลังเยาวชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต”

“แม้ว่าอาจจะมีการต่อต้านเรื่องโลกาภิวัฒน์อยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของเยาวชนในปัจจุบัน ผมกลับมองเรื่องนี้ในแง่บวก ว่าโลกาภิวัฒน์จะยังคงอยู่ต่อไป และจะสร้างปรากฏการณ์ที่สามารถเปลี่ยนโลกเราในอนาคตไปในทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไปและด้วยอำนาจการเปลี่ยนแปลงโลกได้ถูกส่งต่อจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กหรือเยาวชน คนรุ่นหลังจะมีบทบาทในการสร้างอนาคตต่อไป และการศึกษาเป็นปัจจัยที่จะสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กับโลกของเราได้” ดร. เซดิลโล กล่าว

การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งจำเป็นในการพัฒนาตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างและขยายทุนมนุษย์ของประเทศ ดังนั้นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง ฝันให้ไกล และที่สำคัญที่สุดคือต้องคิดบวก

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีความมุ่งมั่นสร้างความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษา เพื่อให้เรียนจบออกมาเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานในระดับสากล การเชิญดร. เซดิลโล มากล่าวปาฐกถาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และรับฟังวิสัยทัศน์ของอดีตผู้นำ ผู้เป็นนักคิดและเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ดร.เออร์เนสโต้ เซดิลโล อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก (พ.ศ.2537-2543 )เป็นสมาชิกของ G30 หรือองค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของสถาบัน Peterson Institute for International Economics ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยกย่องของ Blavatnik School of Government จากเมืองอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ในปีพ.ศ. 2555 มร.เออร์เนสโต้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสมาคม American Philosophical Society และเป็นหนึ่งใน สมาชิกขององค์กร The Elders ซึ่งองค์กรนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาโดยความคิดของบุคคลสำคัญของโลกมากมายที่ผลักดันและรณรงค์ให้เกิดสันติภาพความเป็นธรรม และเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และเมื่อในปี2558 มร.เออร์เนสโต้ ติดอันดับ Top20 ของผู้นำทางความคิดของ World Post/GootliebDuttweiler Institute (GDI)
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่พระรามเก้า อโศก และหัวหิน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสและมาตรฐานทางเนสโต้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสมาคม American Philosophical Society และเป็นหนึ่งใน สมาชิกขององค์กร The Elders ซึ่งองค์กรนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาโดยความคิดของบุคคลสำคัญของโลกมากมายที่ผลักดันและรณรงค์ให้เกิดสันติภาพความเป็นธรรม และเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และเมื่อในปี2558 มร.เออร์เนสโต้ ติดอันดับ Top20 ของผู้นำทางความคิดของ World Post/GootliebDuttweiler Institute (GDI)
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่พระรามเก้า อโศก และหัวหิน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสและมาตรฐานทางการศึกษาในระดับโลกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ลอรีเอทเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุด มีสมาชิกในเครือกว่า 70 สถาบัน ที่มีวิทยาเขตรวมกว่า 200 แห่ง รวมทั้งสถาบันที่เปิดการเรียนการสอบผ่านระบบออนไลน์ ใน 25 ประเทศ และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สองภาษา และภาษาไทย โดยมีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stamford.edu

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ศุภกานดา ทองบุญรอด
โทร: 061-823-7242
อีเมล์: supakanda.tongboonrawd@stamford.edu

 

 

Related contents:

You may also like...