ศุภาลัย จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมสร้างสรรค์ “สวนอิ่มใจ – บ้านอิ่มสุข” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บมจ.ศุภาลัย สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ นำร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย นำเสนอสวนสวย กินได้ แหล่งอาหารที่ดีของทุกครอบครัว สร้างสรรค์สวนตัวอย่าง พร้อมถ่ายทอดทุกขั้นตอนผ่านหนังสือ “สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข” เพื่อจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด มหาชน กล่าวว่า บมจ.ศุภาลัย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์คำนึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย เป็นต้นแบบของชุมชนที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสังคมที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว จึงได้สร้างสรรค์แนวคิดสวนสวยกินได้ “สวนอิ่มใจ – บ้านอิ่มสุข” สู่สังคมไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” และเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

“สวนอิ่มใจ – บ้านอิ่มสุข” เป็นแนวคิดที่ศุภาลัยต้องการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สวนสวยกินได้ และมากประโยชน์ ในทุกขนาดพื้นที่และทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้จาก รศ.ศศิยา ศิริพานิช และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม กูรูด้านการออกแบบสวนและด้านพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบสวนครัว ขั้นตอนการปลูกพืช และการดูแลรักษา โดยได้มอบพื้นที่สวนบ้านเดี่ยวและระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสวนครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกครอบครัวในการสร้างแหล่งอาหารที่ ประโยชน์-ประหยัด-สะอาด-สุขใจ เริ่มจากประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้บริโภคอาหารพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สุขใจกับกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และประโยชน์ที่ได้รับจากพืชสวนครัวที่ปลูกเอง จากแนวคิดดังกล่าว ศุภาลัยยังถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือคู่มือ “สวนอิ่มใจ – บ้านอิ่มสุข” อภินันทนาการเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณของศุภาลัย และในรูปแบบ E-Book สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถ Download ได้ที่ www.supalai.com

ศุภาลัยขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจสวนสวยกินได้ให้กับสังคมร่วมกัน

 

Related contents:

You may also like...