เคทีซีมอบเงิน 2ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

มูลนิธิรพ.ตำรวจฯ (3)~1

เคทีซีมอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ
จัดซื้อเครื่องเชื่อมหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า 

 

นางพิทยา วรปัญญาสกุล (กลางซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท ให้กับพลตำรวจตรีนายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์ (กลางขวา) เหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ เพื่อสมทบทุนการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องเชื่อมติดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดทางศัลยกรรม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยขณะผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดลดลงและผลการรักษาดีขึ้น   ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้

 

head-bottom3


logo

Reported by : กองบรรณาธิการ
Editor@HiclassSociety.com

 

 

 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 กัณฑรัตน์   เจิมจิตรผ่อง           โทรศัพท์ 0-2828-5057

สุชาดา       วีระสกุลรักษ์         โทรศัพท์ 0-2828-5732

จินุชนันท์     สุขสวัสดิ์             โทรศัพท์ 0-2828-5085          

โทรสาร   0-2828-5046

อีเมล์ :    ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...