ไทยพาณิชย์จัดสัมมนา “เปิดเส้นทางสู่พม่า โอกาสใหม่ของธุรกิจไทย”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนา Myanmar: The New Frontier Market เปิดเส้นทางสู่พม่า โอกาสใหม่ของธุรกิจไทย โดยมี คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขึ้นกล่าวปาฐกถาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับโครงการทวาย” พร้อมด้วยการเสวนาจากผู้แทนองค์กรภาครัฐและผู้บริหารชั้นนำจากองค์กรธุรกิจภาคเอกชนทั้งไทยและพม่า ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนประสบการณ์ รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในพม่าเชิงลึก

ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ Chief Economist และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้กล่าว ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจในตลาดพม่า รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนและเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าของธนาคาร รวมถึงนักธุรกิจไทยที่มีความสนใจจะเข้าไปเปิดเกมรุกทางธุรกิจในตลาดใหม่แห่งนี้

ดร. สุทธาภา กล่าวเสริมว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีการค้าการลงทุนและเพิ่มสิทธิพิเศษด้านภาษีให้แก่นักลงทุนต่างชาติ การปฏิรูประบบการเงินการธนาคารและสกุลเงินจ๊าดเพื่อมุ่งไปสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Managed Float) การปรับปรุงตัวบทกฎหมายต่างๆ ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การเลือกตั้งซ่อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายนนี้ ซึ่งนับเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่และมีส่วนช่วยให้ภาพลักษณ์ของพม่าในสายตาของนานาชาติปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ รวมทั้งทำให้พม่ากลายเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นและได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากขึ้น

ในแง่โอกาสสำหรับธุรกิจไทย พม่ายังเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด มีตลาดแรงงานราคาถูกจำนวนมาก และเป็นฐานตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดี สะท้อนได้จากเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเส้นทางเดินเรือและจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้าน Logistics ของภูมิภาคอาเซียนและของโลก ก็เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐบาลไทยและพม่าให้ความสำคัญและมีศักยภาพที่จะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ และทำให้พม่าเป็นตลาดใหม่ที่นักลงทุนไทยจะต้องเร่งศึกษาและทำความเข้าใจเชิงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ดร. สุทธาภา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ในงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและเคล็ดลับสำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจในพม่า รวมทั้งแนะแนวทางการเจาะตลาดการลงทุนและการค้าในพม่าจากผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วนอีกด้วย ธนาคารมีความตั้งใจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจแก่องค์กรและผู้ประกอบการที่สนใจในโอกาสใหม่ครั้งนี้ โดยพร้อมจะก้าวไปสู่ประตูแห่งโอกาสทางการค้าและการลงทุนแหล่งใหม่นี้ด้วยความสำเร็จพร้อมกับลูกค้าทุกราย

 

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)  Koontalee Pokeaw <koon_pung@hotmail.com>

 

Related contents:

You may also like...