ไทยพาณิชย์ผนึกกลุ่ม บางกอก เชน ฮอสปิทอล

PR_Backdrop_BCH_R~1

ไทยพาณิชย์ผนึกกลุ่ม บางกอก เชน ฮอสปิทอล

ให้บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจครบวงจร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกิจ

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริการธุรกรรมการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)  และกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามการให้บริการชำระเงินครบวงจร (SCB Payment Solutions) ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการให้บริการ Corporate Cheque กับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BCHเพื่อเพิ่มความสะดวก ลดภาระผู้บริหารในการลงนามบนเช็ค ลดเวลาการจัดเตรียมเช็คและเอกสาร ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ผ่านทางศูนย์จ่ายเช็คครอบคลุมเขตธุรกิจหลักกว่า 23 จุดของธนาคาร พร้อมทั้งระบบ SCB Business Net ที่มีความแม่นยำ และปลอดภัย ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูล และรับรายงานผ่าน SCB Business Net ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการทำธุรกิจของกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น งานจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

head-bottom3


logo

Reported by : กองบรรณาธิการ
Editor@HiclassSociety.com

 

วัฒนี สมจิตต์ (เอ)

Media Relations Manager

โทร. 02 5444502 มือถือ. 085 1237794

Related contents:

You may also like...