โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายแม่บ้าน

DHK 1~1

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง

คุณอัญชลา หวังวีระวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายแม่บ้าน

มร. เดวิด คัมมิ่ง รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ประจำภาคพื้นกรุงเทพฯ ออนิกซ์ ประกาศแต่งตั้ง คุณอัญชลา หวังวีระวงศ์  เป็น   ผู้อำนวยการฝ่ายแม่บ้าน    โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 DHK~1

คุณอัญชลา จบการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง  โดยมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมกว่า  10 ปี  โดยเริ่มสายงานในแผนกแม่บ้านแห่งแรกกับโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่  หัวหิน ในตำแหน่งผู้ประสานงานแผนกแม่บ้าน จากนั้นได้เลื่อนเป็นหัวหน้าส่วนทีมแม่บ้าน และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแม่บ้านในลำดับต่อมา จากนั้นได้ย้ายมาร่วมงานกับ  โรงแรม  พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ก่อนจะย้ายมาร่วมงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายแม่บ้าน กับ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

head-bottom3


logo

Reported by : กองบรรณาธิการ
Editor@HiclassSociety.com

 

 

Sirirat Varamali

Manager, Public Relations

 

Related contents:

You may also like...