อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ต้อนรับ ดร.วิษณุ เครืองาม

Welcomes Visanu Krue-Ngam Re

เดวิด คัมมิ่ง (กลาง) รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ประจำภาคพื้นกรุงเทพฯ ออนิกซ์ พร้อมด้วย นิศรา คำผ่อง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาแก่ผู้ร่วมงาน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย” จัดโดย ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

head-bottom3


Reported by : Wannasiri Srivarathanabul
Editor@HiclassSociety.com
Sirirat Varamali  Manager, Public Relations
Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road Bangkok 10400 Thailand   +66 (0) 2653 9000 Ext. 5010 +66 (0) 2653 9045
sirirat.v@amari.com www.amari.com

Related contents:

You may also like...