เคทีซีจัดกิจกรรม “ดีท็อกซ์ ดีทอล์ค คุณธรรมนำทาง”

KTC (15)-11-11

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC เข้าร่วมกิจกรรม “ดีท็อกซ์ ดีทอล์ค คุณธรรมนำทาง” ตอน ล้างพิษกายใจ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา เพื่อการฝึกปฏิบัติให้รู้สติ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รับประทานอาหารมังสวิรัติทุกมื้อ และฝึกเจริญสติพิจารณาบทมรณานุสติยอมรับและ เข้าใจความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ “ความตายออกแบบได้” โดยวิทยากร ครูดล-ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

KTC (16)-11

KTC (10)-11

KTC (1)-11

KTC (2)-11

KTC (3)-11

KTC (5)-11

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ออกข่าวในนาม:ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม : กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057
สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732
จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2828-5085
โทรสาร 0-2828-5046
อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

 

Related contents:

You may also like...