ธนชาต จับจังหวะเจาะตลาดยุโรป เป้าเลิกโครงการที่ 7% ใน 1 ปี

บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บลจ.ธนชาต มั่นใจปัญหากรีซไม่กระทบนาน เชื่อเป็นจังหวะดีเข้าทำกำไรในหุ้นยุโรป ส่งกองทริกเกอร์หุ้นยุโรป T-EUChallenge2P เป้าหมายเลิกโครงการที่ 7%* ภายใน 1 ปี เสนอขายระหว่างวันที่ 9 – 14 กรกฏาคม นี้

 

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า ปัญหาวิกฤตหนี้กรีซที่หลายคนกำลังให้ความสนใจหลังจากผลประชามติของประชาชนชาวกรีซออกมาว่าจะไม่รับแผนชำระหนี้ ซึ่งในขั้นต้นรัฐบาลกรีซคงกลับเข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้อีกครั้ง โดยตลาดคงผันผวนไปจนกว่าจะถึงวันที่ 20 ก.ค. นี้ ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่กรีซต้องจ่ายเงินให้ ECB เป็นจำนวนเงิน 3.5 พันล้านยูโร และท้ายที่สุดบริษัทยังเชื่อว่าปัญหากรีซจะเป็นเพียงปัจจัยรบกวนตลาดหุ้นยุโรปในช่วงสั้นเท่านั้น

 

“เรามองว่าเรื่องนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจยุโรปมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะกังวลว่า หากประเทศอื่นในกลุ่มยูโรโซนประสบปัญหาทางการเงิน แล้วจะไม่จ่ายหนี้ตามแบบกรีซมากกว่า แต่หลายประเทศ ทั้งไอร์แลนด์ โปรตุเกส ก็สามารถทยอยชำระเงินคืนได้เรียบร้อย  ซึ่งคลายความกังวลในส่วนนี้ไปพอสมควร ประกอบกับการกลับไปใช้เงินในสกุลตัวเองแทนยูโรก็ไม่ใช่เรื่องง่าย”

 

นอกจากนั้น ด้วยขนาดเศรษฐกิจของกรีซที่ไม่ถึง 2% ของ GDP ยุโรป ในแง่ผลกระทบจึงมีไม่มากอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว ประกอบกับนักลงทุนก็รับรู้การผิดนัดชำระหนี้ของกรีซเรื่อยมา ดังนั้นในช่วงจังหวะที่ตลาดกำลังผันผวนและรอความชัดเจนอยู่นี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าซื้อหุ้นยุโรปได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก

 

และเมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นยุโรป ยังพบว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ เพราะบริษัทในทวีปยุโรปเป็นบริษัทที่มีการลงทุนในระดับโลกไม่ได้พึ่งพาแต่เฉพาะในประเทศตัวเอง และที่ผ่านมามีแนวโน้มเติบโต สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและค่าเงินที่อ่อนลงมาก

 

ดังนั้น บลจ.ธนชาต จึงมั่นใจว่าตลาดหุ้นยุโรปยังมีโอกาสเติบโตอยู่มาก โดยนักวิเคราะห์ในบลูมเบิร์กต่างเห็นพ้องกันว่า อีก 1 ปีข้างหน้าตลาดหุ้นยุโรปน่าจะโตได้ถึง 10% (Bloomberg ,2 ก.ค. 58) พร้อมเสนอขาย กองทุน T-EUChallenge2P ระหว่างวันที่ 9 – 14 กรกฏาคม 2558 เป็นกอง Trigger Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน iShares STOXX Europe 600 (DE) โดยมีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 7%* ภายใน 1 ปี (*ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราตามตัวเลขที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากภาวะตลาดปรับภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ทำให้กองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายกองทุนจะเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดแบบไม่กำหนดอายุกองทุน) และจะทยอยจ่าย  Auto Redeem เมื่อถึง 3.5 % แต่จะไม่เกิน 2 ครั้ง

 

ซึ่งกองทุนเปิดธนชาต ในซีรี่ย์ทริกเกอร์หุ้นต่างประเทศ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 กอง ทริกไปแล้ว 5 กอง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

 

คำเตือน

·        ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

·        ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราตามตัวเลขที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

·        หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

·        การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน

·        กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ head-bottom3

  Reported by:Wannasiri Srivarathanabul
 Editor@HiclassSociety.com

 

 

กลุ่มสื่อสารองค์กร สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2613-6000 ต่อ 6456

Related contents:

You may also like...