พิธีฉลองมงคลสมรส พัชรวดี วีรบวรพงศ์ กับ วัลลภ กมลวิศิษฎ์

main photo

HiClassSociety.com ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง คุณพัชรวดี วีรบวรพงศ์ กับ คุณวัลลภ กมลวิศิษฎ์ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

HLW051

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรส โดยฝ่ายเจ้าสาวแสนสวยคือ คุณพัชรวดี วีรบวรพงศ์  เป็นบุตรีของ คุณวรวิทย์ และคุณ พัชรา วีรบวรพงศ์ ส่วนเจ้าบ่าวสุดหล่อ คือ คุณวัลลภ กมลวิศิษฎ์  เป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของ คุณประดิษฐ์ และคุณจรูญลักษณ์ กมลวิศิษฎ์   โดยมี พอ. หญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ ให้เกียรติมาร่วมอวยพร พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่เป็นบุคคลระดับสูงจากทั่วทุกวงการ เดินทางมาร่วมยินดีอย่างคับคั่ง

1 ชวน หลีกภัย

ชวน หลีกภัย

2 จาตุรนต์ ฉายแสง

จาตุรนต์ ฉายแสง

3 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

4 ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ

ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ

5 สุรีย์ - ทรงศักดิ์ รัตนหิรัญญา

สุรีย์ – ทรงศักดิ์ รัตนหิรัญญา

6 สุริยนต์ ศรีอรทัยกุล

สุริยนต์ ศรีอรทัยกุล

7 คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ และ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ และ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์

8 ต่อตระกูล,เติมตระกูล,ตระการตา,ต้นตระกูล กมลวิศิษฎ์

ต่อตระกูล,เติมตระกูล,ตระการตา,ต้นตระกูล กมลวิศิษฎ์

9 มะลิวรรณ ประยงค์พันธ์, ดาวใจ ไพจิตร

มะลิวรรณ ประยงค์พันธ์, ดาวใจ ไพจิตร

10 คล้ายเดือน พานิชชีวะ, พิมพ์พิมล พัฒนวิมล, พัทธมน โอสถาพันธ์

คล้ายเดือน พานิชชีวะ, พิมพ์พิมล พัฒนวิมล, พัทธมน โอสถาพันธ์

11 สุพัฒนา - พล.ต.ต.อังกูร อาทรไผท

สุพัฒนา – พล.ต.ต.อังกูร อาทรไผท

12 ปวีณา หงสกุล

ปวีณา หงสกุล

13 วันเพ็ญ เจิมประไพ

วันเพ็ญ เจิมประไพ

14 สายสม วงศาสุลักษณ์

สายสม วงศาสุลักษณ์

15 ศรินรา ตัณฑะยานนท์, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, พญ ปัฐธิดา แสงปราสาท

ศรินรา ตัณฑะยานนท์, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, พญ ปัฐธิดา แสงปราสาท

HLW031

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์

HLW043

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

คุณศรัยฉัตร-พิธีกร

ศรัยฉัตร-พิธีกร

HLW034 HLW035 HLW038


EDITOR’S REPORT by : Wannasiri Srivarathanabul
Editor@HiclassSociety.com

Wedding Photo: Narakorn Photography

Related contents:

You may also like...