A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2

A-Part-Of-You-A-Part-Of-Me1

จากความสำเร็จของการจัดนิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me โดย โตคิณ ทีฆานันท์ ผู้กำกับและ นักจัดกิจกรรมดนตรีอิสระ ผู้จุดประกายความคิด ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากเรื่องของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนเกิดขึ้นจากการต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นงานนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2554 ณ WTF Gallery และ SOL Space ภายใต้แนวคิด เราต่างเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและ แม้จะต่างสาขาอาชีพ แต่ทั้งหมดล้วนเชื่อมโยงจนเกิดเป็นผลลัพธ์รูปแบบใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนลมหายใจของศิลปินหน้าไปพร้อมๆ กัน โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งศิลปิน และผู้เข้าชมงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ได้มีความหลากหลายในสื่อการแสดงออกที่แตกต่าง โดยการเชื่อมโยงเรื่องการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งล้วนมาจากสิ่งหนึ่ง เพราะเราต่างเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอีกครั้ง โดยโตคิณใช้เวลาอยู่หลายปีไปกับการบันทึกและสร้างกิจกรรมทางดนตรีนอกกระแส ซึ่งเขามีความต้องการที่จะทำให้วัฒนธรรมดนตรีนอกกระแส รวมถึงศิลปะร่วมสมัย สามารถมีกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการนำเสนอเป็นผลงานผ่านนิทรรศการทางเลือกใหม่ ครั้งนี้เขาจึงชวน ชล เจนประภาพันธ์ ภัณฑารักษ์อิสระเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ ณ The Jam Factory

A-Part-Of-You-A-Part-Of-Me3

สำหรับนิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2 นั้น โตคิณยังคงเชื่อว่าหากทำต่อไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เห็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของคนรุ่นใหม่ รวมถึงตัวตนของพวกเขาเหล่านี้จะได้มีพื้นที่ในการแสดงออก ซึ่งนอกจากจะช่วยเชื่อมโยงสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันในโลกแห่งการสร้างสรรค์แล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในโลกความเป็นจริงด้วย

จากการชักชวนภัณฑารักษ์อิสระอย่าง ชล เจนประภาพันธ์มาร่วมออกแบบนิทรรศการนี่เอง จึงทำให้ A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2 มีแนวคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยโตคิณได้คัดเลือกนักดนตรี ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงหรือผลงานศิลปะทางเสียงขึ้นมาก่อน จากนั้นจะส่งต่อไปยังศิลปินทัศนศิลป์รุ่นใหม่ที่เขาเป็นผู้เลือกเช่นกัน เพื่อใช้เพลงเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นใหม่อีกทอดหนึ่ง เป็นผลงานทัศนศิลป์ด้วยสื่อต่างๆ อาทิ ภาพถ่าย สื่อผสม วิดีโอ ภาพวาด การแสดง เป็นต้น

นิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2 จึงเป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันของศิลปินสองกลุ่ม ที่ต่างรังสรรค์ผลงานมานำเสนอร่วมกัน ซึ่งผลงานของศิลปินทั้งสองกลุ่มจะมีทั้งรูปแบบ แนวคิดที่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกัน คล้ายบทสนทนาที่มีทั้งการถกเถียงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการนำเสนอความคิดของศิลปินรุ่นใหม่และนักดนตรีนอกกระแสที่มีมุมมองแตกต่างกันในสร้างสรรค์ นำเสนอนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่ว่าด้วยจินตนาการและแรงบันดาลใจจากเสียง สร้างกิจกรรมให้นักดนตรีนอกกระแสและศิลปินรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่แสดงออกความคิด มีผลงานนำเสนอสู่สาธารณะชน ทั้งยังเป็นการพัฒนารูปแบบนิทรรศการศิลปะเชิงทดลองให้เป็นทางเลือกใหม่ของผู้ชม

โตคิณ ทีฆานันท์ กล่าวถึงการจัดนิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2 ขึ้นว่า งานนิทรรศการครั้งนี้เป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้ศิลปินเกิดความตื่นตัวในการใช้สื่อใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน และเกิดเป็นงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่มาจากสร้างสรรค์ร่วมกันของศิลปินต่างศาสตร์ต่างสาขา ซึ่งน่าจะเป็นการจุดประกายให้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจและสนับสนุนทางเลือกใหม่ของการรังสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างนี้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นยังช่วยสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะใหม่ๆ ที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จัก และเกิดกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการทางเลือกอีกด้วย

A-Part-Of-You-A-Part-Of-Me2

ภายในวันเปิดนิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2 จะได้รับชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกิดจากการเชื่อมโยง โดยศิลปินทัศนศิลป์รุ่นใหม่ ได้แก่ ณัฐพล สวัสดี เล็ก เกียรติศิริขจร ดุ๊ก ลัทธพล จุลญานนท์ ศิริพล พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (สตาบั๊คส์) จิรัชยา พริบไหว มาฆะ เสนาวงศ์ ณ อยุธยา คาเงะ B-Floor วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย (เบสท์) และอุเทน มหามิตร นอกจากนั้นเหล่านักดนตรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รังสรรค์เพลงที่นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลป์จะมาร่วมบรรเลงเพลงแสดงดนตรีสดด้วย อาทิ ปริญญ์, Death Of A Saleman, ณภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, มหาสมุทร บุณยรักษ์, Free Typewriter, วิน, Srirajah Rockers, I _ / \ – I _ / \, จูน, Stylish Nonsense, ต้อม อัศจรรย์จักรวาล, Hariguem Zaboy และ Flower Dog รวมถึงวงดนตรีทางเลือกรุ่นใหม่อีกหลากหลายวงที่ต่างพร้อมใจกันมาโชว์ความสามารถในวันเปิดงานอีกด้วย

พบกับงานนิทรรรศการทางเลือกใหม่ ที่จะพาไปพบคำตอบของการเชื่อมโยงกันของสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งจนเกิดเป็นผลลัพธ์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้เสมอได้ เพราะเราต่างเป็นแรงบันดาลซึ่งกันและกัน ในงานนิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2 โดยจะจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ ณ โครงการ The Jam Factory คลองสาน

Related contents:

You may also like...