เลือกลงทุนสร้างความมั่งคั่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองกับกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย

LTF-RMF กสิกรไทย

เทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึง หลายคนได้ถือโอกาสนำมาเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือมองหาของขวัญดีๆให้เป็นรางวัลชีวิต การจัดสรรเงินไปลงทุนให้งอกเงย เพื่อเปิดโอกาสให้เงินทำงาน ในขณะที่เราสามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญตัวเองในปีใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกองทุนรวมอย่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF (Long Term Equity Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF (Retirement Mutual Fund) เนื่องจากการลงทุนใน LTF/RMF นั้นมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง อีกทั้งเงินที่ลงทุนสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนดูแลให้จึงเหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญในการลงทุนหรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด และที่สำคัญคือเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน สร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาว

นพวรรณ เจิมหรรษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ให้เคล็ดลับในการวางแผนการลงทุนว่า “การลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF เป็นการสร้างวินัยด้านการลงทุนให้กับผู้ลงทุนได้เริ่มต้นลงทุนแบบง่ายๆ เสมือนการโยกเงินออกจากระเป๋าเราไปสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบการลงทุนในระยะยาว และยังมีโบนัสแถมเป็นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี แต่เทคนิคที่จะทำให้ผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสภาวะการลงทุนยังสามารถลงทุนในต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปได้ คือควรมีการทยอยลงทุนทุกเดือน (Dollar Cost Average) ดีกว่าการซื้อเป็นก้อนใหญ่ๆ เพื่อช่วยถัวเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุน เพราะไม่มีใครที่จะคาดการณ์ภาวะตลาดได้อย่างแม่นยำหรือเข้าซื้อได้ถูกจังหวะตลอดไป อย่างไรก็ตามก่อนจะตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน LTF/RMF ต่างๆ ว่า มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นอย่างไร เพื่อให้เราสามารถเลือกกองทุน LTF/RMF ได้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด”

จุดเด่นของกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย อยู่ที่ความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทุกระดับความเสี่ยงของนักลงทุน โดยกองทุน LTF เน้นลงทุนในหุ้นหลากหลายนโยบาย อาทิ หุ้นพื้นฐานดี หุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูง ในขณะที่กองทุน RMF ก็มีให้เลือกตั้งแต่กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ หรือ ความเสี่ยงปานกลาง อาทิ กองทุนที่กระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก ไปจนถึงกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ ทองคำ หุ้นไทย หุ้นยุโรป หุ้นญี่ปุ่น โดยปัจจุบัน กองทุน LTF /RMF ภายใต้การบริหารของ บลจ.กสิกรไทย มีส่วนแบ่งตลาดรวมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง *โดย ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557 มีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารสุทธิรวมมากกว่า

1 แสนล้านบาท และมีผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเลือกลงทุนกับกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย กว่า 180,000 บัญชี **

นอกจากนี้ บลจ. กสิกรไทย ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายใหม่ก้าวเข้ามาสู่การลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้น โดยได้ปรับลดมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการซื้อครั้งแรกในกองทุน LTF/RMF จากเดิม 5,000 บาท เหลือเพียง 500 บาท (สำหรับ RMF ยอดลงทุนรวมทั้งปีต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือ 3% ของรายได้ต่อปี) พร้อมทั้งได้พัฒนาในเรื่องของการให้บริการและช่องทางการซื้อขายกองทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ และยังสามารถลงทุนออนไลน์ผ่านบริการ K-Cyber Invest ที่มีความสะดวก ปลอดภัยและทันต่อสภาวะการลงทุน รวมถึงมี K-Expert ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแบบมืออาชีพที่ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศอีกด้วย

แนะนำกองทุน LTF/RMF ติดดาวจากธนาคารกสิกรไทย

  •  กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF) เน้นลงทุนในหุ้นไทยซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
  •  กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล (KGLTF) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง
  •  กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF) เน้นการกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อวัยเกษียณที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง
  • กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF) ที่เน้นการลงทุนในหุ้น พร้อมยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0%-100% เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และคู่มือภาษี LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
(*ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.2557 ** ที่มา บลจ.กสิกรไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2557)

สำหรับผู้ลงทุนที่มองการณ์ไกล ต้องการเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งก่อนปีใหม่นี้กับกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนพร้อมๆ กับรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับปีภาษี 2557 สามารถลงทุนได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อผ่าน K-Contact Center โทร.0-2888-8888 กด 841 หรือที่ www.kasikornasset.com

Related contents:

You may also like...