เคทีซีจัดกิจกรรม “สดับเสภาล่องแม่น้ำสุพรรณ ตามรอยเสด็จประพาสต้น รศ.123”

สุพรรณ (1) กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรม “สดับเสภาล่องแม่น้ำสุพรรณ ตามรอยเสด็จประพาสต้น รศ.123 กับเคทีซี” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2557) โดยร่วมกันทำบุญไหว้พระ เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดแก้วตะเคียนทองและวัดบางยี่หน รวมทั้งได้ร่วมกันทำน้ำพริกเผารสชาติชาวบางปลาม้าแท้ๆ ณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณ (3) สุพรรณ (6) สุพรรณ (8) สุพรรณ (9) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ออกข่าวในนาม: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติม : กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057 สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732 นัถชนก สมสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2828-5048 โทรสาร 0-2828-5046 อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...