เริ่มแล้ว ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 7

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง สำหรับเวทีสำคัญในการประชันฝีไม้ลายมือทางด้านศิลปะระดับเยาวชน กับโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” จัดโดยมูลนิธิบัวหลวง (มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยสานต่อโครงการนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว และในปีนี้ ได้เวลาอีกครั้งที่ตัวแทนนักศึกษาสาขาศิลปะจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศทั้งสิ้น 52 คน จาก 24 สถาบัน จะมาอยู่รวมกัน เพื่อแข่งขันวาดภาพสดๆ ในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ เป็นเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และตัดสินผลงานในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการฯ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี, อาจารย์ธงชัย รักปทุม และคณะกรรมการโครงการฯ อาทิ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และ อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ร่วมพูดคุย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และประธานโครงการฯ กล่าวว่า “การจัดโครงการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากศิลปิน คณาจารย์ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ
ทั้งยังได้สร้างศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ที่สำคัญในปีนี้ เป็นปีแรกที่มีการกำหนดหัวข้อ เพื่อเป็นกรอบความคิดให้แก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์งาน คือ “บางกอก : ในความจริงหรือความฝัน” ทางโครงการจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพฯ โดยจัดให้นักศึกษาได้สเก็ตช์ภาพคนกรุงเทพฯ ในกิจกรรม “portrait ณ บางกอก” วาดภาพบุคคลต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยผู้ที่เป็นแบบให้วาด จะได้รับภาพวาดของตัวเองนำไปขึ้นเป็นภาพโปรไฟล์ในสังคมออนไลน์ เช่น facebook เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ด้วย” ประธานโครงการฯ กล่าว

สำหรับโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 7 จะคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาแขนงศิลปะในระดับปริญญาตรี 2 ปีสุดท้ายเข้าร่วมแข่งขันคณะละ 2 คน โดยตลอดระยะเวลา 9 วันในการแข่งขันผู้ร่วมประกวดจะได้รับความรู้จากหัวข้อการบรรยายและกิจกรรมต่างๆ ที่เหล่าวิทยากรจะมาให้ความรู้ ตั้งแต่การปฐมนิเทศในวันที่ 4-6 ตุลาคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดยมีการบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ อาทิ เรื่อง “บางกอก: ในความจริงหรือความฝัน” โดย อาจารย์ธงชัย รักปทุม, “กระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ” โดยศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, “การเตรียมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ” โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง และ “การวางแผนชีวิตและการทำงาน เพื่อสู่ความเป็นศิลปินอาชีพ” โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นต้น

ส่วนในช่วงการแข่งขัน วันที่ 1-10 พฤศจิกายน นอกจากบริษัท นานมี จำกัด ผู้สนับสนุน จะมาแนะนำสีและอุปกรณ์ศิลปะให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังมีวิทยากรชื่อดังมาร่วมบรรยายหัวข้อพิเศษอีกมากมาย อาทิ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และชัยประนิน วิสุทธิผล จากทีบีดับบลิวเอ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมในปีนี้ คือ การสเก็ตช์ภาพกรุงเทพฯ ในจินตนาการของเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ โดยนักศึกษาจะนำภาพดังกล่าวไปพัฒนาต่อให้สมบูรณ์และนำมาจำหน่าย ทางเว็บไซต์ www.bualuang101.kapook.com ในช่วงระหว่างการแข่งขัน วันที่ 1-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพื่อนำรายได้สนับสนุนให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อไป
ตลอดการแข่งขัน 9 วัน มีกติกาสำคัญคือ นักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ผลงานและใช้ชีวิตอยู่ในหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เท่านั้น โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ www.kapook.com ซึ่งผู้ชมทั่วไปสามารถมีส่วนในการร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชมได้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลจากโครงการฯ

ผู้ชนะรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง แบ่งออกเป็นรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับเงินทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จะได้รับเงินทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลรางวัลดีเด่น จะได้รับเงินทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้ที่สุดของผลงานที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมในปีนี้จะได้รับการคัดสรรผ่านสายตาจากคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตัดสินพิจารณารางวัล ประกอบด้วย อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ประธานกรรมการ, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี, ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, อาจารย์ธงชัย รักปทุม, อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และอภิชาต รมยะรูป

ติดตามชมฝีไม้ลายมือในการสะบัดฝีแปรงของศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง 52 คน แบบเรียลลิตี้ที่คนรักศิลปะไม่ควรพลาด โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ www.kapook.com พร้อมโหวตศิลปินที่ชื่นชอบกันได้ตั้งแต่วันที่ 1-9พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หรือตามติดทุกความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ www.facebook/Bualuang101 โดยจะประกาศผลการตัดสินผลงานในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด
เบอร์โทร : 02-252-5699

 

Related contents:

You may also like...