ปกป้องผู้อื่นจากหวัดของคุณ

Business people fearing swineflu virus

ฝนตั้งเค้า ฟ้าคำรามทุกยามเย็น บางที่ก็ฝนตกหนักติดต่อกันจนน้ำขังขึ้นมาถนนสร้างความตกอกตกใจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นหวั่นจะเกิดมหาอุทกภัยเยี่ยงปี 2552 เพราะเดือนที่เกิดนั้นก็ราวๆนี้เช่นกัน แต่อย่าเพิ่งปริวิตกกันไปยกใหญ่ อากาศแปรปรวนเช่นนี้คนที่อยู่รายรอบคุณผู้อ่าน 2 ใน 5 ต้องมีใครเป็นหวัดกันบ้าง


คนที่ไม่เป็นหวัดแค่โดนคนเป็นหวัดไอรด หวืดเดียวก็เป็นหวัดได้ในวันรุ่งขึ้น ในหนึ่งออฟฟิศถ้าใครเป็นหวัดก็เสี่ยงที่จะแพร่ให้กับทุกคนได้ ทางที่ดีหากใครที่เป็นหวัดควรป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อไปติดผู้อื่นด้วยจะเป็นการดีเสียมากๆ ลงทุนเพียง 5 บาท ซื้อ “หน้ากากอนามัย” ก็ไม่ได้เป็นการเสียหายอะไร เพราะใช้แล้วทิ้ง ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด อีกทั้งน้ำหนักเบาและสวมใส่ง่าย

หน้ากากอนามัยมีด้วยกันหลายชนิดการเลือกใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ และยังสามารถป้องกันอันตรายจากพิษของฝุ่นบางประเภทได้ด้วยหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. สามารถกรองที่มีขนาดตั้งแต่ 1µ ประสิทธิ์ภาพในการกรอง 95% ที่อัตราการไหลเวียนของอากาศ 50 ลิตร/นาที(คำอธิบาย ขนาดของเสมหะมี 1-5µ ดังนั้นหน้ากากต้องกรองเสมหะที่มีขนาดเล็กที่สุด อัตราการไหลเวียน 50 ลิตร/นาที่เป็นปริมาตรของอากาศที่ไหลผ่านเข้าออกเมื่อคนสวมหายใจในขณะออกกำลังกาย)
  2. หน้ากากต้องสามารถทดสอบการรั่วได้ไม่เกิน 10%
  3. หน้ากากที่ดีต้องสวมใส่ได้กับทุกคนโดยทั่วไปไม่ควรจะมีขนาดมากกว่า 3 ขนาด
  4. ต้องสามารถทดสอบว่าหน้ากากมีความสมบูรณ์เพียงใดก่อนการใช้ทุกครั้งตามมาตรฐานการตรวจสอบ

สำหรับผู้ที่เป็นหวัดไม่ใช่เพียงสวมหน้ากากอนามัย คุณต้องพักฟื้นร่างกายให้กลับมาแข็งแรงด้วยการนอนไวขึ้นเพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นไข้ขึ้นมาได้ ทำให้ร่างกายอบอุ่น หากใน 3 วันอาการไม่ดีขึ้นก็ควรพบแพทย์เพื่อรักษาได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์อันตรายอย่างอิโบล่า

ขอขอบคุณบทความหน้ากากอนามัย จาก รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจี
Thanks to images from : http://labsaints.com/wp-content/uploads/office-hygiene1.jpg

Related contents:

You may also like...