เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กับโครงการ “บ้านร่วมทางฝัน”

เพราะตระหนักว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่สำคัญหากการให้นั้นเป็นการต่อลมหายใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่รอคอยความช่วยเหลือด้วยแล้ว ยิ่งเป็นความอิ่มเอิบใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” ที่ปันผลกำไรทั้งหมดที่ได้จากโครงการที่พักอาศัยดังกล่าว นำไปต่อยอดให้เกิดทรัพยากรทางการแพทย์

ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ก่อร่างสร้างโครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” โดยดำเนินตามแนวคิดหลักของโครงการ คือสร้างบ้านคุณภาพทั้งโครงการและขายในราคาปกติ โดยเมื่อขายหมดแล้ว บริษัทฯ จะสละกำไรทุกบาททุกสตางค์มอบให้โรงพยาบาลภาครัฐ นำไปจัดสรรพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ห้องตรวจ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงพยาบาลตามความเหมาะสม เพื่อให้กำไรทั้งหมดนำไปสู่การกุศลอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยล่าสุดในปีนี้ บริษัทฯ จะมอบเงินสมทบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 40 ล้านบาท เพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และจัดซื้อรถพยาบาล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าการให้แบบยั่งยืนของโครงการบ้านร่วมทางฝันปีที่ 9 ในปี 2557 นี้ รวมเงินแล้วมอบสมทบทุนให้โรงพยาบาลภาครัฐครบ 120 ล้านบาทเลยทีเดียว

ทั้งนี้ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดงานแนะนำโครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” ให้แก่สื่อมวลชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ศ.พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ แพทย์เจ้าของโครงการโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรงพยาบาลรามาธิบดี และ จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมพูดคุยถึงโครงการดังกล่าว

ki

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ คุณยุ้ย สาวแกร่งแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องควบ 2 บทบาทที่ต่างกัน คือ บทบาทของอาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบทบาทของผู้นำองค์กรรุ่นที่สองของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาฯ ที่เติบโตอย่างมั่นคงมากว่า 30 ปี สานต่อทั้งธุรกิจของครอบครัวและเจตนารมย์ต่อจากคุณพ่อ ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ New Business Model ซึ่งคิดขึ้นมาเพื่อมุ่งที่จะตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “คนอยู่ก็ได้ให้ คนทำก็ได้ให้”เพื่อวางรากฐานให้เป็น“ธุรกิจเพื่อการกุศล” ได้อย่างเต็มรูปแบบ

“ตอนที่คุณพ่อป่วยด้วยโรคมะเร็งต้องเริ่มรักษาตัวอย่างจริงจังที่โรงพยาบาลศิริราช และเริ่มวางมือจากงานอันหนักหน่วงที่บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เมื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช คุณพ่อพบว่ายังมีผู้ป่วยผู้ยากไร้อีกมาก ที่ต้องการเครื่องมือแพทย์ในการรักษา คุณพ่อจึงดำริกับครอบครัวว่า เราในนามเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ น่าจะริเริ่มโครงการสักหนึ่งโครงการที่ไม่หวังผลกำไร จากนั้นจึงได้แรงบันดาลใจในการคิดพัฒนาและจัดการแนวคิดเรื่อง “การให้” เกิดเป็นรูปธรรมโดยปันผลกำไรทั้งหมดที่ได้จากโครงการบ้านร่วมทางฝัน “อยู่ เพื่อ ให้” นำไปต่อยอดให้เกิดทรัพยากรทางการแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพราะได้สัมผัสด้วยตัวเองว่า เวลาที่ตัวเราหรือคนที่เรารักเจ็บป่วย คุณภาพการรักษาพยาบาล เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเวลาลําบากที่สุดนั้นและสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลืมคือ คุณพ่อไม่เคยสั่งให้ต้องขยายบริษัทหรือเติบโตมากขนาดไหน แต่สั่งอยู่เพียงเรื่องเดียวคือ ให้ทำโครงการร่วมทางฝันตลอดไป

“บ้านร่วมทางฝันก่อตั้งขึ้นมาภายใต้แนวคิด ‘อยู่ เพื่อ ให้’เสนาสร้างบ้านให้อยู่ คนซื้อบ้านได้อยู่บ้านดีๆ แล้วยังไม่พอ ยังได้ช่วยให้คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี เพื่อคนป่วยตามโรงพยาบาลอีกด้วย นี่คือแนวคิดหลักของโครงการนี้ ด้วยการสร้างบ้านคุณภาพทั้งโครงการทําออกมาขายในราคาปกติ ทําโปรโมชั่นเหมือนโครงการทั่วไปทุกประการ แต่เมื่อขายหมดแล้ว ก็จะนํากําไรทั้งหมดยกให้โรงพยาบาลที่กําหนดในแต่ละปี นําไปจัดพัฒนาทั้งเครื่องมือแพทย์ ห้องตรวจและสิ่งอำนวยตวามสะดวกต่างๆ ในโรงพยาบาลตามความเหมาะสม แยกการบริหาร การเงินชัดเจน เพื่อให้กําไรทั้งหมด ไปสู่การกุศลอย่างแท้จริงและโปร่งใส

“นอกจากจะไม่เอากําไรแล้ว ผู้บริหารของเสนาฯ ยังปันเวลามาบริหารโครงการนี้ฟรีๆ อีกด้วย ซึ่งถ้าไม่ตั้งใจจริงแล้ว ไม่มีทางเกิด เพราะไม่มีใครอยากมาลงเวลาลงแรงให้กับงานที่ไม่มีผลกําไร หลายๆ คนที่ทราบถึงโครงการนี้ หากมองข้ามความไม่น่าเชื่อ ที่จะมีการทําธุรกิจที่ตั้งใจทําอย่างไม่เอากําไรไปได้แล้ว ก็จะตั้งคําถามต่อไปว่า คิดได้ไง? เพราะนี่คือการคิดวิธีบริจาคแบบยั่งยืน ที่องค์กรสามารถทําได้ในระยะยาว ไม่ใช้ตั้งเป้าเงินบริจาคจํานวนหนึ่ง แล้วถือเป็น CSR ของบริษัทแบบทั่วๆไป เพราะไม่ยั่งยืนแน่นอน อาจถูกตัดแล้วแต่สถานการณ์ตลาด อาจถือได้ว่า นี่เป็น Business Model รูปแบบใหม่ที่ทําขึ้นเพื่อการกุศลโดยเฉพาะ”

แม้ว่าโครงการบ้านร่วมทางฝัน เป็นโครงการที่มุ่งตอบแทนสังคมเป็นหลักแต่การดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบบ้านและทำเลที่ดีทำให้โครงการได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

โดยในปี 2547 บริษัทเริ่มโครงการบ้านร่วมทางฝัน 1 ย่านลำลูกกาคลอง 2 เป็นรูปแบบของทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ จำนวน 254 ยูนิต และเมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2550บริษัทฯ ได้นำผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด 40.059ล้านบาท มอบสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณธีรวัฒน์
รักษาตัวอยู่ และเป็นที่ๆ ก่อให้เกิดแนวคิด “อยู่ เพื่อ ให้” และเริ่มต้นทำโครงการบ้านร่วมทางฝันขึ้นมา จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการให้ โดยเงินบริจาคก้อนแรกนี้เพื่อสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนป่วยให้ดีขึ้น

3

นอกจากนี้ยังสานต่อ โครงการบ้านร่วมทางฝัน 2 ที่ลำลูกกา คลอง 4 ที่มีทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และโฮมออฟฟิศ จำนวนทั้งสิ้น 184 ยูนิต โดยมอบผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด 40 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปสร้างศูนย์โรคไต ส่วนโครงการบ้านร่วมทางฝันโครงการ 3 เป็นคอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น 4 อาคาร ที่คลองหลวง ซึ่งแล้วเสร็จในปี2557นี้ทางบริษัทฯ ได้มอบผลกำไรทั้งหมด 40 ล้านบาทจากการดำเนินงานให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และจัดซื้อรถพยาบาล ซึ่งยอดการบริจาคเงินจากทั้ง 3 โครงการนี้ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 120 ล้านบาท และ “บ้านร่วมทางฝัน” ยังคงเป็นโครงการที่เสนาดีเวลลอปเม้นท์จะทำต่อเนื่องต่อไป ด้วยเจตนารมย์ที่มุ่งมั่น “อยู่ เพื่อ ให้”เช่นเดิม

โครงการบ้านร่วมทางฝัน 4 มีเนื้อที่ 2-0-6.7 ไร่ จะพัฒนาในรูปแบบคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 196 ยูนิต ออกแบบห้องพักอาศัยในขนาด 1-2 ห้องนอน ขนาด 30-35 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 1.6 ล้านบาทต่อยูนิต และมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 315 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากธนาคารกรุงเทพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตั้งอยู่บนถนนเทอดไท เขตบางแค ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพเดินทางสะดวกสบาย ทั้งทางรถ ทางเรือ และทางรถไฟฟ้า และเชื่อมต่อถนนสาทร-ราชพฤกษ์ เดินทางเข้าสู่เมืองได้ง่าย พร้อมทั้งใกล้ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางแค ซีคอน บางแค โลตัส บิ๊กซี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กับโครงการบ้านร่วมทางฝัน โดยเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์www.ruamtangfun.com และwww.facebook.com/ruamtangfun หรือสอบถามได้ที่โทร.1775

 

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด
เบอร์โทร : 02-252-5699

 

Related contents:

You may also like...