ดินเนอร์ทอล์ก ท่าเรือระนอง

การท่าเรือ

สุรพงษ์ รงศิริกุล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ จัดงานดินเนอร์ทอล์ก “ท่าเรือระนอง ประตูเศรษฐกิจสู่เมียนมาร์” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เป้าหมายให้มีการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้า(Container)จากท่าเรือระนองไปท่าเรือในย่างกุ้ง โดยมีตัวแทนจากการท่าเรือแห่งสหภาพเมียนมาร์ Myo Nyein Aye, Ph.D., Deputy General Manager, Myanma Port Authority และ Ms. Yi Yi Mon, Economic Attache จากสถานฑูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมงานและรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ และในงานมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ ประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก, ไพบูลย์ สุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

ขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์
นราธิป จุ่นพิจารณ์ 081-5529224 / สิรนันท์ ห่อหุ้ม 087-7086486 / รจรินทร์ รัตวาล 083-1882783

Related contents:

You may also like...