ดนุ เกิดลาภผล

ดนุ เกิดลาภผล

ดนุ เกิดลาภผล
ชื่อเล่น : โย
บุตรชายพลตำรวจโทภาณุ เกิดลาภผล และ นางทัดดาว เกิดลาภผล

การศึกษา

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • ด้วยความที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณทำให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาบัตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จแล้วจึงเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ณ Msc management, Manchester Metropolitan University

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เล่นเกม โดยเคยรวมตัวกับเพื่อนเป็นวงดนตรีของมหาวิทยาลัยฯใช้ชื่อ “วงคนหล่อ”

ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

Related contents:

You may also like...