พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ “You Are Not Alone”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการ You Are Not Alone : เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน โดยมี นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายฮาน เนฟเก้นส์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ARTAIDS และ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

นิทรรศการ You Are Not Alone: เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิ ArtAids เป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ติดเชื้อ ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติทั้งหมด 16 คน/กลุ่ม ได้แก่ Otto Berchem (สหรัฐอเมริกา), be>our>friend Studio (ไทย), Matthew Darbyshire (อังกฤษ), Elmgreen & Dragset (เดนมาร์กและนอรเวย์), Latifa Echakhch (โมรอคโค), Pepe Espaliú (สเปน), David Goldblatt (แอฟริกาใต้), Juul Hondius (เนเธอร์แลนด์), สุธี คุณาวิชยานนท์ (ไทย), Deimantas Narkevičius (ลิตูเอเนีย), กลุ่มศิลปิน Mute Mute (ไทย), Christodoulos Panayiotou (ไซปรัส), โอม พันธุ์ไพโรจน์ (ไทย), ปรัชญา พิณทอง (ไทย), Dahn Vo (เวียดนาม) และ Lorena Zilleruelo (ชิลี)

นิทรรศการดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิ ArtAids โดยมีภัณฑารักษ์จากมูลนิธิ ArtAids คือ Hilde Teerlink และ Irene Aristizabal และภัณฑารักษ์ร่วมจากหอศิลปฯ คือ พิชญา ศุภวานิช นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

 

ในขณะที่วิวัฒนาการทางแพทย์รุดไปข้างหน้า การป้องกันและการดูแลรักษาโรคเอดส์มีทางออกที่เป็นไปได้จริง ปัญหาทางสังคมหรือทัศนคติแง่ลบของสังคมที่มีต่อโรคเอดส์หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือการกีดกันทางสังคมต่อผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง การริเริ่มสร้างความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อปรับทัศนคติทางสังคมจึงเป็นกลไกขั้นแรกในการปรับเปลี่ยนการรับรู้และความเคยชินทางความคิดที่เป็นผลพวงมาจากอคติและความไม่รู้ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ เชื้อ HIVและผู้ป่วยโรคเอดส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ในกรณีนี้ศิลปะร่วมสมัยต่างรูปแบบจากศิลปินนานาชาติเป็นเสมือนสื่อในการช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเชิงลบที่สังคมยังมีอยู่ เรื่องราวจากศิลปินในหลากหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยเอง เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยในสังคม ด้วยการหยิบยกผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินจากหลากหลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ ไซปรัส ชิลี ลิตูเอเนีย สเปน เวียดนาม เดนมาร์กและนอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โมรอคโค และแม้กระทั่งผลงานศิลปะจากศิลปินไทยที่สร้างขึ้นมาใหม่ เหล่านี้คือแกนสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ มุมมองทางสังคมในหลากหลายกรณี รวมถึงสถานะทางสังคมปัจจุบันของผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งในประเทศไทย และที่อื่นๆ ทั่วโลก

ด้วยความร่วมมือศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) นิทรรศการนำเสนอด้วยแผนกิจกรรมการศึกษาที่มีพื้นฐานจากภาวะความเป็นจริงทั้งทางการแพทย์ และทางสังคม เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องสำคัญที่เราอาจจะลืมเลือน รวมถึงสร้างมุมมองใหม่ของผู้คนในสังคม ที่เป็นส่วนช่วยผลักดันให้คุณภาพการดำรงชีวิตในสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆ กัน

 

กิจกรรม Press Tour

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดนิทรรศการ You Are Not Alone – เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมกิจกรรม Press Tour เวลา 16.00 น. วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9

กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ

วิ่งมาราธอน: “Run for no one – เพราะเหงาฉันจึงมาวิ่ง” โดยกลุ่มศิลปิน มิวท์ มิวท์

กิจกรรมวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ที่ไม่ได้วิ่งเพื่อใคร นอกจากวิ่งเพื่อตัวเราเอง เพื่อหาโอกาสถามตัวเราถึงความรู้สึกเบื้องลึก สำรวจความแตกต่าง และเพื่อเพิ่มศักยภาพการยอมรับตัวเราในตัวตนที่แท้จริง เริ่มวิ่งจากคลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ ไปยังหอศิลปฯ

เสวนาและกิจกรรมทุกวันเสาร์

เริ่มเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ครั้งแรกเป็นกิจกรรมเสวนา “Aids กับศิลปะการใช้ชีวิต” เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิต และโรคเอดส์ โดยวิทยากรจากหลากอาชีพ ที่ชั้น 9 หอศิลปฯ

** กรุณาติดตามวันเวลากิจกรรมที่เว็บไซต์ www.bacc.or.th หรือเฟซบุ๊ค www.facebook.com/baccpage

 

คุณธนกร ยังให้ผล    ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร     prbacc@hotmail.com

 

Related contents:

You may also like...