“เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา” จัดกิจกรรมอบรมเรื่องงานบริการให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์

photo - Centara Grand Mirage supports community

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย อารัมภ์ ไชยสมศรี ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม จัดอบรมความรู้ภายใต้หัวข้อ “การนำความเป็นคนไทยมาประยุกต์ใช้ในการบริการ” ให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์เพื่อเด็กและผู้ด้อยโอกาสเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป โดยมี อัจจิมา ชวลิตธำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายหารายได้ฯ พร้อมคณะมูลนิธิเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเมื่อเร็วๆนี้

# # #
ขอขอบพระคุณที่กรุณานำเสนอข่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ปารภาว์ ธีรสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
พันณ์ชิตา รุ่งวิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สัตยา โคตรไมตรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
โทร. 038-301-234 ต่อ 4174
Email: prmanagercmbr@chr.co.th / prexecmbr@chr.co.th

Related contents:

You may also like...