“ดาวเมขลา”รางวัลคนคุณภาพแห่งปี

_DSC0592re

ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร ผู้บริหารคีรีมนตรารีสอร์ทและคีรีมนตราวิปัสสนารีสอร์ท หัวหิน, ทิพย์สลาลี สุพงษ์ธร,โก้โกสุมภ์ สุพงษ์ธร และ เอิร์ธ สายสว่าง ได้รับรางวัล “ดาวเมขลาเกียรติยศ” สาขาส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และศาสนาดีเด่นแห่งปีสำหรับบุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ภายใต้ชื่อโครงการว่า “รวมใจสื่อมวลชน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคคลดีเด่น ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อชาติ สังคมและแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล พร้อมด้วย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (ซอยอารีย์)

_DSC0719re

_DSC0754re

_DSC0844re

_DSC0925re

_DSC0927re

—————————————————

Earth Saiswang <earthpr@truemail.co.th>

Related contents:

You may also like...