กิจกรรมพิเศษระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการการดูแลพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดในชุมชน

AVEDA cut a thon 2

“CLEAN WATER IS PURE HAPPINESS – ปกป้องแหล่งน้ำ เปลี่ยนแปลงชีวิต” อเวดา ศาสตร์และศิลป์แห่งพืชพรรณธรรมชาติ มุ่งมั่นระดมเงิน 6 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนเมษายนและพฤษภาคม (ช่วงเดือนสิ่งแวดล้อม Earth Month) ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษระดมเงินบริจาคตลอดเดือน เพื่อสนับสนุนโครงการการดูแลพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดในชุมชน

ในปีที่ผ่านมาเครือค่ายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญความงามมืออาชีพและพนักงานในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันดูแล ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ทุกๆคนในทุกพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกมีน้ำสะอาดใช้ ผ่านการจัดกิจกรรมกว่า 1,000 กิจกรรมเพื่อระดมเงินบริจาคกว่า 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากนั้น อเวดายังได้รับการบันทึกใน Guinness World Record ในการรวบรวมเงินบริจาคได้สูงสุดจากการตัดผมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (Guinness World Record for the Most Money Raised for Charity through Haircuts in a 24 Hour Period) ในกิจกรรม Global Cut-A-Thon. นอกเหนือจากกิจกรรม Global Cut-A-Thon แล้ว อเวดายังระดมเงินบริจาคผ่านการขายเทียน Light the Way™ Candles, CatWalk for Water fashion และ Appointments for Clean Water ที่เปิดโอการให้ลูกค้ามอบเงินส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการรับบริการที่อเวดาให้กับโครงการเพื่อน้ำสะอาด ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา เราได้ระดมทุนรวมมากกว่า 32 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยตรง ที่ได้รับผลลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เงินมากกว่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับที่อยู่อาศัยและทั่วโลก

Dominique Conseil, AVEDA President and Antoinette Beenders, AVEDA Global Creative Director

ในปีนี้ อเวดา ประเทศไทยจะจัดกิจกรรม Global Cut-A-Thon and Beyond เป็นครั้งแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่ร้าน Moga Aveda Lifestyle Salon ชั้น 4 Central Embassy โดยในกิจกรรม Global Cut-A-Thon ทีม Aveda Hair Stylist จะมอบการบริการดูแลผมโดยไม่คิดค่าบริการการตัดผม ทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ล้วนมีส่วนร่วมสร้างสถิติระดมทุน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ และร่วมกับอเวดาดูแลการบริหารจัดการแหล่งน้ำใน 2 ชุมชนในประเทศไทย ที่อเวดาได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ซึ่งจะเป็นโครงการการพัฒนาต่อเนื่อง 5 ปี ใน 2 ชุมชน ชุมชนตลาดน้ำ คลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร และ ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อขาม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและร่วมบริจาคกับอเวดาได้ที่ Aveda Experience Center ทั้ง 3 สาขาและที่ Moga Aveda Lifestyle Salon หมายเลขโทรศัพท์ 02 624 6163

รัตนวงศ์ สุนทรส (พลอย) 086 900 9254 RSuntharos@th.aveda.com

Related contents:

You may also like...