ไทยพาณิชย์คว้ารางวัล CFO ยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจการเงิน (ปีที่ 4 ติดต่อกัน)

IAA_CFO-11

นายดีแพก ซาหรับ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และโครงการปรับปรุงธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจการเงิน (ปีที่ 4 ติดต่อกัน) จาก
นางภรณี ทองเย็น อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในการประกาศรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2013 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยผลรางวัลมาจากการลงคะแนนของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่างๆ โดยมีเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก และถูกต้องครบถ้วน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารด้านการเงินของธนาคาร

#######

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ดวงพร หุตะเสวี (แก้ว) โทร. 02-544-4503 , 081-6377367 Email: dongprnh@scb.co.th
กุณฑลี  โพธิ์แก้ว (ผึ้ง) โทร. 02-544-4501 , 086-1308560 Email: koontalee.pokaew@scb.co.th
พิชญ์มน เกตุปมา (ปูเป้) โทร. 02-544-1902  Email: pichamon.ketupama@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
Facebook: www.facebook.com/scb.thailand
Twitter: www.twitter.com/scb_thailand

Related contents:

You may also like...