Talk Show “เมื่อไหร่จะ…ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” โดยคุณประที​ป ตั้งมติธรร​ม

คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)   ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดงาน Talk Show หัวข้อ “เมื่อไหร่จะ…ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางชีวิต สู่ความสำเร็จ จาก 0 มาสู่ทรัพย์สินเกือบหมื่นล้าน พร้อมไขปัญหาการสร้างความร่ำรวยและรักษาความสุขให้ยั่งยืน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ Talk Show เป็นจำนวนมาก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์   บมจ.ศุภาลัย   ประทุมทิพย์ รอดเจริญ (น้อง)    PR SUPALAI pr.supalai@gmail.com

Related contents:

You may also like...