กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ThaiBMA3_resize-11

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ รับ 4 รางวัลยอดเยี่ยมจากพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2556 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ รางวัล Top Underwriter (ปีที่ 5) ที่แสดงถึงการมีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนสูงสุดประจำปี 2556 รางวัล Most Creative Issue จากหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายให้กับตราสารดังกล่าวร่วมกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) รางวัล Dealer of the Year รางวัลดีเด่นของสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถของการบริการในตลาดรอง และรางวัล Best Asset Management Company for Fixed Income Fund Recognition (ปีที่ 2) รางวัลที่มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีในด้านการออกกองทุนตราสารหนี้ และการให้ความรู้แก่นักลงทุน ความสำเร็จในครั้งนี้พิสูจน์ศักยภาพการทำธุรกิจตราสารหนี้และบริหารการเงินของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าสามารถเชื่อถือไว้วางใจได้

ภาพจากซ้ายไปขวา
1.    นายธีรพล รัตตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
2.    นางอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ สายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
3.    นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
4.    นายศรชัย สุเนต์ตา รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ดวงพร หุตะเสวี (แก้ว) โทร. 02-544-4503 , 081-6377367 Email: dongprnh@scb.co.th
กุณฑลี  โพธิ์แก้ว (ผึ้ง) โทร. 02-544-4501 , 086-1308560 Email: koontalee.pokaew@scb.co.th
พิชญ์มน เกตุปมา (ปูเป้) โทร. 02-544-1902  Email: pichamon.ketupama@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
Facebook: www.facebook.com/scb.thailand
Twitter: www.twitter.com/scb_thailand

Related contents:

You may also like...