บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “THAISRI – AEC”

นที-พานิชชีวะ-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บมจ-00

คุณนที พานิชชีวะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “THAISRI – AEC”  พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ EASY BARGE ประกันภัยตัวเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย –ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-พม่า และจีน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างเครือข่ายด้านธุรกิจประกันวินาศภัยด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ณ ลานกิจกรรมริมน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย  วันก่อน.

image_13-11

IMG_9321-22

IMG_9456-33

บริษัท ไทยศรีประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  เราพร้อมเสมอ…ในการดูแลทรัพย์สิน (ชื่อเสียง) ของท่าน  เพราะความต้องการของลูกค้าคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง เราจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อคุ้มครอง และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตลอด 24 ชั่วโมง
และในวันนี้ทางบริษัทได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่  “ Easy Barge” – เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ตัวเรือ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ สำหรับเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็ก  รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายกรณีเรือเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลภายนอก
ด้วยเล็งเห็นว่า การขนส่งสินค้าด้วยเรือในลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างเชียงแสน เชียงของ  และประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น  และถือเป็นกิจกรรมหลักในกระบวนการ Logistics ในการขนส่งสินค้าในลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากการขนส่งทางน้ำ เป็นการขนส่งที่ถือว่ามีความประหยัด  และมีความปลอดภัยมากกว่าการขนส่งทางบก  อีกทั้งประเทศในแถบเอเชียจะเริ่มเข้าสู่ AEC ในระยะเวลาอันใกล้

IMG_9570-44

IMG_9696-55

IMG_9871-66

บริษัท  ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มการประกันภัยตัวเรือดังกล่าว เพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าของเรือและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้มีหลักประกันที่มั่นคงกรณีมีเหตุการณ์อันไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
นอกจากนี้ ยังได้จัดการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ควบคู่ไปกับการประกันภัยตัวเรือ กรณีสินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง  เพื่อเป็นหลักประกันว่า เจ้าของสินค้าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็วกรณีเกิดความเสียหาย อันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมาย ของผู้รับจ้างขนส่งสินค้า

Related contents:

You may also like...