เหมือนลูกจะเป็นไฮเพอร์

k[

เด็กบางคนนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้ ยังไม่ทันไรก็เผลอไปทำนั่นนี่ให้พ่อแม่เป็นต้องห่วงแล้ว เรียกได้ว่าคาดสายตาไม่ได้ บางคนก็เรียกว่าลุกสมาธิสั้นบ้าง บางคนเรียกว่าซน ซึ่งก็ล้วนเป็นความกังวลของคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อยเลย

ในทางการแพทย์นั้น ไฮเพอร์ มาจากศัพท์ hyperactive หมายถึงลักษณะของเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง วิ่งซนทั้งวันและมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย เป็นปัญหาเกี่ยวกับสภาวะทางพฤติกรรม สาเหตุหลักมี 3 ประการ คือ

  • ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เด็กไฮเพอร์ประมาณร้อยละ 30-40 มีญาติพี่น้องที่มีปัญหานี้ แต่ก็ไม่อาจสรุปได้แน่ชัดว่าเด็กในครอบครัวที่มีปัญหา ไฮเพอร์จะต้องมีอาการไฮเพอร์ทุกคน
  • สารเคมีในสมอง ถ้าคนเราขาดสารเคมีที่เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งผ่านข้อมูลต่างๆหรือมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอก็อาจเป็นสาเหตุของอาการไฮเพอร์ได้
  • สภาพแวดล้อม ก่อนคลอดมักเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในครรภ์ ได้แก่ แม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสิ่งเสพติด ภาวะขาดสารอาหารของแม่ รวมไปถึงการที่แม่ได้รับสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว และหลังคลอดได้แก่การที่สมองของทารกได้รับบาดเจ็บในระหว่างคลอดหรือหลังคลอด การติดเชื้อ ขาดธาตุเหล็กซึ่งทำให้เกิดภาวะโลหิตจางและทารกได้รับสารเคมีอันตราย

hyperactive-child

เด็กไฮเพอร์สังเกตได้จากพฤติกรรม 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ซนมากผิดปกติ
เด็กซนมากผิดปกติคือไม่รู้จักระมัดระวังตัวเอง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ อยู่ไม่นิ่ง ชอบวิ่งไปมาและปีนป่าย มีอาการลุกลี้ลุกลน ชอบลุกจากที่นั่งบ่อยๆ ไม่สามารถเล่นคนเดียวเงียบๆได้ อารมณ์ร้อนและแปรปรวนง่าย ขาดความอดทนในการรอคอย พูดมาก ชอบพูดขัดจังหวะ และช่างฟ้อง

กลุ่มสมาธิบกพร่องหรือสมาธิสั้น
เด็กสมาธิสั้นมักมีปัญหาในการทำกิจกรรมตามลำพังและการฟังคำสั่ง โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช้คำสั่งยาวๆ มีปัญหาในการทำกิจกรรมหรือการงานใดๆให้สำเร็จลุล่วงมีปัญหาในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดนานๆ ขี้ลืม ทำอุปกรณ์การเรียนหายบ่อยๆ ถูกรบกวนจากสิ่งเร้าต่างๆ ได้ง่ายมาก มีอาการวอกแวก เหม่อลอย หรือเพ้อฝัน ขาดสมาธิและความตั้งใจในการเรียนหรือการทำกิจกรรมที่มีรายละเอียดปลีกย่อย เด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมคล้ายเด็กไฮเพอร์ แต่ความจริงพฤติกรรมนั้นอาจมีสาเหตุจากความผิดปกติ เช่น การสูญเสียการได้ยิน ปัญหาต่อมไทรอยด์ ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น อาการชักบางประเภทและอาการของโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคภูมิแพ้ทำให้เด็กขาดสมาธิ มีอาการลุกลี้ลุกลนจนทำให้เข้าใจผิดว่าลูกเป็นเด็กไฮเพอร์

คนที่อยู่ไม่นิ่งชอบทำโน่นทำนี่ทั้งวันมักจะมีคนว่าเป็นคนไฮเพอร์ อาการไฮเพอร์เป็นปัญหาที่น่าเห็นใจและต้องทำการเยียวยารักษา เป็นความทุกข์ของครอบครัว

Thanks to images from : http://cdn.sheknows.com/articles/crave/adhd_boy.jpg
http://bornangels.com/wp-content/uploads/2010/10/hyperactive-child.jpg

Related contents:

You may also like...