นาฎศิลป์ชั้นสูง “โขน” รามเกียรติ์ ชุด“รามราชจักรี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระลักษณ์รบอินทรชิต

โขนรามเกียรติ ชุด “รามราชจักรี” เป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพ คือองค์พระนารายณ์ที่อวตารลงมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร การแสดงโขนก็เพื่อเชิดชูเกียรติ “พระราม” ที่รบชนะ “ทศกัณฐ์” และ “ฝ่ายอธรรม” จนมนุษย์โลกมีความสุขสงบอีกครั้ง

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ร่วมกับสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดแสดงโขนซึ่งเป็นนาฎศิลป์ชั้นสูง ตอนรามเกียรติ์ชุดรามราชจักรี และนิทรรศการโขนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นมาต่างๆของโขน

โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย มีความเป็นมาที่ยาวนานหลายศตวรรษ อาจพัฒนามาจากการเล่นหนังใหญ่ ซึ่งรุ่งเรืองมากในสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาหรืออาจพัฒนามาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ เมื่อคนดูน้อยลงจึงพัฒนามาเป็นโขน เพื่อให้คนชมสนใจ

การแสดงโขนแต่เดิมเล่นกันกลางแปลง จึงเรียกกันว่าโขนกลางแปลง แสดงบนพื้นดินหรือสนามหญ้าไม่ต้องปลูกโรงให้เล่น นิยมการแสดงตอนยกทัพหรือเรียกในภาษาโขนว่าตอนยกรบ โดยเล่นเรื่องรามเกียรติ์เป็นสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฑ์หรือระหว่างธรรมะกับอธรรม การยกกองทัพของทั้งสองฝ่ายทำได้น่าสนใจโดยถอดแบบมาจากการสงครามจริงๆ คือเมื่อพระมหากษัตริย์สั่งให้จัดทัพ แม่ทัพนายกองไปสั่งให้ไพร่พลจัดการเตรียมรี้พล เมื่อจัดกองทัพเสร็จแล้ว แม่ทัพนายกองจะไปตรวจความเรียบร้อยก่อนพระมหากษัตริย์อีกครั้ง ก่อนพระมหากษัตริย์จะมาตรวจไพร่พลด้วยตนเอง ทำเหมือนกันทั้งฝ่ายพระรามและฝ่ายทศกัณฑ์ การแสดงออกของตัวโขน ได้ซ่อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยไว้อย่างมากมาย

ตัวโขนทศกัณฐ์

ตัวโขนนางสีดา

ตัวโขนพระราม

ตัวโขนหนุมาน

พระรามรบทศกัณฐ์ (2)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-261-9000 ต่อ 5938, 5945
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...