แพทย์คนแรกของประเทศไทยด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน

Dr.Pichet_Vitallife

นพ. พิเชฐ นำพูลสุขสันติ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมน้ำหนักและโรคอ้วน เวชศาสตร์การกีฬา ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center)ศูนย์สุขภาพด้านเวชศาสตร์การป้องกันและชะลอวัยในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ถือเป็นแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ปรึกษาด้านการลดน้ำหนักแห่งอเมริกา(the American Association of Bariatric Counselors: AABC)

โดยเมื่อเร็วๆนี้ นพ.พิเชฐ ได้รับใบประกาศนียบัตรเนชั่นแนลบอร์ด (National Board Certification)จาก AABC ในฐานะที่ปรึกษาโรคอ้วนหลังจบหลักสูตรการอบรมด้านวิทยาศาสตร์โรคอ้วนเฉพาะทาง(Bariatric Science training programs) ได้กล่าวถึงการได้รับวุฒิบัตรจาก AABC ในครั้งนี้ ว่า “นอกจากเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาเวชศาสตร์โรคอ้วนแล้ว ผมยังมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการลดน้ำหนักผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการรับประทานอาหารอีกด้วย”

“…เช่นเดียวกับในหลายประเทศทั่วโลก อัตราผู้ที่เป็นโรคอ้วนในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสาเหตุเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆในอนาคต การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาและประสบการณ์โดยตรงด้านเวชศาสตร์การกีฬาของผมบ่งชี้ว่าการใช้ชีวิตที่ดี และการรับประทานอาหารอย่างสมดุลย์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษานำหนักและดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ

วุฒิบัตรจาก AABC ให้การรับรองว่าแพทย์ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมและจะต้องมีการเข้ารับการอบรมเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานภาพของวุฒิบัตรนี้ไว้”

นอกจากนี้ นพ.พิเชฐ ยังได้รับการยกย่องในฐานะสมาชิกนานาชาติของสมาคมแพทย์ด้านการลดความอ้วนแห่งอเมริกา(the American Society of Bariatric Physicians: ASBP) และเมื่อเร็วๆนี้ ยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาโรคอ้วนจาก ASBP ประจำปีที่63 ภายใต้เงื่อนไขของสมาพันธ์ในเมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา(ASBP’s 63rd Annual Obesity & Associated Conditions Symposium in Phoenix, Arizona)อีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vitallife Wellness Center ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นผู้นำระดับสากลด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ด้านสมุทัยเวชศาสตร์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากอเมริกันบอร์ด ในแนวคิดการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต อันประกอบด้วยเวชศาสตร์คาดการณ์และป้องกันโรค เวชศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและพลังชีวิต ถือเป็นศูนย์สุขภาพด้านเวชศาสตร์การป้องกันและชะลอวัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยได้รับการรับรองจาก World Council for Clinical Accreditation เมื่อพฤศจิกายน 2550 มีการให้บริการจัดชุดสารเสริมอาหารให้กับลูกค้าเป็นที่แรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ดำเนินการภายใต้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

พิมพ์ไพลิน ธีระลีลา หรือ พิชชาภา รัชชนันท์
เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155
อีเมล: pimpailin@grayling.comและ pitchapa@grayling.com

Related contents:

You may also like...