Domestic MICE : A Royal Trail Inspiration

TCEB

“ทีเส็บ” ร่วมกับพันธมิตรเชิญชวนองค์กรภาครัฐและเอกชน รับสิทธิพิเศษเปิด “ห้องประชุมสีคราม”

แม้ว่าปัญหาทางการเมืองไทยในขณะนี้ จะเป็นปัจจัยลบต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ไม่น้อย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลก ก็ยังคงจัดอยู่ในประเทศหนึ่งที่น่าเที่ยว น่าลงทุน และยังเป็นจุดหมายที่น่าสนใจของการจัดประชุมสัมนาขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ ด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเสน่ห์ติดตรึงใจผู้มาเยือนมิรู้คลาย รวมถึงความพร้อมของภาคธุรกิจและชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมการจัดประชุมสัมนา หรือที่เรียกกันว่า อุตสาหกรรม MICE ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแรงสนับสนุนและส่งเสริมจากหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการกระตุ้นและผลักดันอุตสาหกรรม MICE ก็คือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ซึ่งในกลางเดือนตุลาคม 2556 ทีมงานไฮคลาสก็ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมทริปเปิด “ห้องประชุมสีคราม” ริมหาด อัยลันดา วิลเลจ  รีสอร์ท บนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ และที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนำเสนอเป็นกิจกรรมตัวอย่างตามโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย…อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ” (Domestic MICE: A Royal Trail Inspiration) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้คู่ขนานการประชุมทั่วประเทศในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาตลาดไมซ์ในประเทศ ก็ทำให้ได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจดีๆกลับมามากมาย อีกทั้งยังได้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของอุตสาหกรรม MICE ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ผู้นำคนสำคัญในทริปนี้ก็คือ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจของทีเส็บซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี คุณภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารองค์กรพันธมิตร อาทิ คุณวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา จากสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส, คุณอังสนา ลิ่มพิทักษ์ จากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด, คุณรมร ธนะโสภณ ผู้แทนพิเศษจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ผู้แทนจาก บริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด, บริษัท บริดจสโตนเซลส์ จำกัด, บริษัท บางกอกแทรเวลคลับ จำกัด และ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย  รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

778656_667069673326519_1221117436_o

 

คุณศุภวรรณกล่าวในพิธีเปิดงานว่า “ทีเส็บเดินหน้าส่งเสริมจังหวัดกระบี่ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ ในแบบ Adventure MICE of Andaman เพื่อรองรับการจัดประชุมทั้งจากทั่วไทยและ ทั่วโลก เราเรียกโปรแกรมในครั้งนี้ว่า “ห้องประชุมสีคราม” เพราะที่นี่คือจังหวัดกระบี่ มรกตแห่ง อันดามัน ที่โอบล้อมด้วยทะเลและท้องฟ้าสีคราม เชื่อมโยงสู่จังหวัดต่าง ๆ ในอันดามันคลัสเตอร์ ที่ต่างก็มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ต หนึ่งใน MICE City ของเมืองไทยที่ครบครัน ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดประชุมสัมมนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคม การสื่อสารที่สะดวก และบุคลากรที่พร้อมให้บริการ”

IMG_1112 IMG_1110

รองผู้อำนวยการทีเส็บกล่าวอีกว่า ในอันดามันคลัสเตอร์นี้ ทีเส็บมุ่งเน้นความมีเอกลักษณ์ของไทยในภาคใต้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครมาเป็นจุดขาย รวมทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง ความอลังการของธรรมชาติและโอกาสของการผจญภัย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าถึง 4,820 ล้านบาท สูงเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมไมซ์จากต่างประเทศ 4,725 ล้านบาท และอุตสาหกรรมไมซ์ ในประเทศ 95.66 ล้านบาท ในด้านของจำนวนการจัดงานในปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตรองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งสิ้น 788 ครั้ง โดยมี นักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าร่วมงานกว่า 79,862 คน แบ่งเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวต่างชาติ 59,066 คน นักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวไทยจำนวน 20,796 คน จังหวัดกระบี่มีศักยภาพสูงมาก จึงเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง”

1383386_667748596591960_577310212_n

โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย…อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ” เป็นการส่งเสริมการประชุมตามแนวคิดใหม่ซึ่งผนวกกิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คผ่านการเรียนรู้จากโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เข้าไปเป็นกิจกรรมก่อนหรือหลังการประชุม โดยทีเส็บได้จัดทำ 6 แนวคิดให้เลือก ได้แก่

1) การสร้าง Team Building ผ่านประสบการณ์ที่ ท้าทาย (Adventure)

2) การตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3) การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ (Experiential)

4) การตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green)

5) การสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History & Culture)

6) การได้สัมผัสกับความพิเศษ (Luxury) ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งหรูหราแต่ทว่าเป็นสิ่งพิเศษสำหรับคนพิเศษเท่านั้น

สำหรับจังหวัดกระบี่นี้ยังมีโครงการตามพระราชดำริอีกมากมายหลายโครงการที่ผู้ร่วมประชุมสามารถไปเรียนรู้ อาทิ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ซึ่งในวันนี้เราสามารถสัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าทุ่งทะเล ที่เต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิด นับเป็น “ห้องประชุม” ที่มีอากาศอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติ กลุ่มผู้สนใจสามารถศึกษาดูนก ชมกล้วยไม้ใกล้สูญพันธ์ ดูงานการทอผ้า การจักสานหัตถกรรมจากใบเตยปาหนัน ดูกรรมวิธีการทำกาแฟโบราณแบบท้องถิ่น และอีกนานาอาชีพอย่างใกล้ชิดพร้อมกับลงมือลองปฎิบัติ โดยอาชีพดังกล่าว โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ ได้ยื่นมือเข้าไปส่งเสริมและต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ไม่ไกลจากหาดทุ่งทะเล ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาการวิจัยและเพาะพันธุ์ปู พร้อมกับร่วมกิจกรรมอาสาปล่อยลูกปูลงทะเล สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณศุภวรรณเปิดเผยอีกว่า “โครงการ ‘ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย…อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ’ เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีงบประมาณ 2556 ที่มีจะกระตุ้นและผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศสู่เป้าหมายของปีนี้ โดยทีเส็บคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 5,000 คน สร้างรายได้ จำนวน 100 ล้านบาท ด้านภาพรวมไมซ์ภายในประเทศคาดปีนี้จะเติบโตถึงร้อยละ 15 คิดเป็นจำนวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 4.3 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศ 13,706 ล้านบาท”

ในเบื้องต้นนี้ โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย…อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ” (DOMESTIC MICE: A Royal Trail Inspiration) มีการนำเสนอ 14 โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน สกลนคร และกระบี่ โดยมีกิจกรรมตัวอย่างที่หลากหลายในโครงการฯ อาทิ การเรียนรู้การผลิตและแปรรูปผักผลไม้ การทดลองปลูกหญ้าแฝก และสร้างฝาย (โครงการหลวง ที่ 1 (ฝาง) การศึกษาดูนกหายากกว่า 1,000 สายพันธุ์ (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง) การดูงานประมงบนพื้นที่สูง (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์) กิจกรรมปล่อยปูและฟื้นฟูชายหาด (โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล เกาะลันตา) เยี่ยมชมแปลงปลูกและชิมชาใบหม่อน (โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) การลงมือทำนาขั้นบันได (โครงการนำร่องปิดทองหลังพระ บ้านน้ำป้าก) และการเยี่ยมชม สวนดอกไม้ และเก็บผลแมคคาเดเมีย (โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) ไปจนถึงศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันชาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ราคาสูงและหายาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน) เป็นต้น

Editor’s Note

การจัดประชุมสัมนาเพื่อระดมความคิด หรือเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรใดๆนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการจัดกิจกรรมการประชุมที่คร่ำเคร่งอยู่ในห้อง หรือศูนย์ประชุมตามโรงแรมใหญ่ๆ แต่อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่หากมีความคิดสร้างสรรค์และมีความพร้อม ความน่าสนใจของ โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย…อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ” (Domestic MICE: A Royal Trail Inspiration) ที่ไฮคลาสได้ร่วม เปิดทริป “ห้องประชุมสีคราม” คือ นอกจากจะได้สัมผัสสถานที่อันสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมจากวิถีชุมชน โดยการเดินทางและรูปแบบกิจกรรมที่เข้าถึงชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือ การปั่นกิจกรรมชมบรรยากาศท้องถิ่นและเยี่ยมชมรูปแบบวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การผลิตสินค้าพื้นถิ่นที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ยังได้รับความรู้และแรงบันดาลที่ดีในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทางทะเล จากการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เชื่อว่า รูปแบบการประชุมสัมนาและการพักผ่อนท่องเที่ยวลักษณะนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นช่องทางที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและจิตสำนึกที่ดีงามในการบริโภคทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ให้แก่ผู้ร่วมประชุมสัมนาและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่้อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อการบินไทย, บางกอก แอร์เวย์ส, แอร์เอเชีย, นกแอร์ และไทยสมายล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย…อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ” (DOMESTIC MICE: A Royal Trail Inspiration)ได้ที่

www.tceb.or.th

หรือ TCEB Call Center โทร 1105

Facebook: https://www.facebook.com/MeetInThailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง              โทรศัพท์ 02-694-6095               อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว                   โทรศัพท์ 02-694-6000               อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

บริษัท ซิลเลเบิล จำกัด

คุณสมคิด เจริญศักดิ์                  โทรศัพท์ 08-4147-7575 / 02 254 6895-7 โทรสาร 0 22554468 

 

Related contents:

You may also like...