ปรีดา เตียสุวรรณ

คุณปรีดาเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแพรนดาจิวเวอรี่ ซึ่งผลิตอัญมณีสำหรับชนชั้นกลาง จำหน่ายไปแทบทั่วโลก และได้ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างน่าทึ่ง มีโรงงานทั้งในเมืองไทย เมืองจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านี้ ก็ตรงที่บริษัทนี้ดำเนินกิจการอย่างให้เกียรติกับผู้ร่วมงาน แม้จนกรรมกร ทั้งยังไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยมีจิตสำนึกในทางที่แลเห็นธรรมชาติว่ามีคุณูปการกับมนุษย์ ไม่จงใจทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ เพียงเพื่อผลกำไร ทั้งยังไม่โฆษณาสินค้าด้วยกลอุบายอันหลอกลวงต่างๆ ตามระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมกระแสหลัก

คุณปรีดามีภรรยาที่น่ารัก และเข้าใจสามี โดยอุดหนุนกิจการต่างๆ ของคุณปรีดาด้วยน้ำใจอันกว้างขวาง อย่างอารีอารอบกับคนทั่วๆ ไป อย่างแทบไม่มีขีดจำกัด ยังลูกชายลูกสาวก็เข้ากันได้ดีกับพ่อแม่ ซึ่งนับว่าหาได้ยากในสมัยโลกาภิวัตน์บัดนี้

ใช่แต่เท่านี้ คุณปรีดายังมีพี่น้องอีกหลายคน แม้เขาจะไม่ใช่คนโต แต่พี่น้องก็ยอมรับความเป็นผู้นำของเขา ซึ่งร่วมงานกับพี่น้องอย่างเข้าใจกันและกัน ร่วมกันขยายกิจการต่างๆ ทางด้านธุรกิจออกไปอย่างรอบคอบ และอย่างรู้เท่าทันสมรรถภาพของตน และอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคมอีกด้วย

เมื่อ ๑๒ ปีที่แล้ว คุณปรีดาร่วมกับนักธุรกิจหัวก้าวหน้าในเมืองไทย ตั้งกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมขึ้น Social Venture Network โดยโยงใยไปถึงกลุ่มที่มีชื่อภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนี้ในยุโรป โดยที่นักธุรกิจพวกนี้ มีจิตสำนึกทางรับใช้สังคม ไม่ใช่อนุเคราะห์สังคมอย่างให้ทาน เพียงเพื่อธุรกิจของตนจะงอกงามไปเรื่อยๆ ในขณะที่ลูกค้าก็มักถูกเอาเปรียบ เพื่อนร่วมงานและกรรมกรก็ถูกเอาเปรียบ มิใยต้องเอ่ยถึงการเอาเปรียบทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือการหลีกเลี่ยงภาษี และมีมิจฉาชีพอื่นๆ

นักธุรกิจเพื่อสังคม หาเวลาให้ตัวเอง ให้ครอบครัว ทำงานด้วยการเคารพเพื่อนร่วมงาน เคารพธรรมชาติ เคารพลูกค้า ฯลฯ กำไรไม่ใช่ประเด็นหลัก โดยพร้อมที่จะเอากำไรมาคืนให้สังคม ไม่เพียงเพื่อเยียวยาความทุกข์ของคนยาก หรือให้ทุนการศึกษาบ้างเท่านั้น หากนักธุรกิจเหล่านี้เข้ามามีบทบาทกับสังคมโดยตรง กับการเข้าไปรับฟังคนยากคนจน เข้าไปร่วมงานกับขบวนการพัฒนาเอกชน ที่ยืนอยู่ข้างผู้ยากไร้ เช่น สมัชชาคนจนที่อุบลราชธานี หรือคนที่ต่อต้านท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่สงขลา คนที่ต่อต้านโรงถลุงเหล็กอย่างใหญ่ที่ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

นักการเมืองและนักการค้าในกระแสหลักไม่ยอมเสี่ยงเข้าไปสนทนาวิสาสะหรือรับรู้ความทุกข์ของนักต่อสู้ขั้นรากหญ้าเหล่านั้น มิใยต้องเอ่ยถึง ว่าพวกนั้นหลายคนมีส่วนรับกับบรรษัทข้ามชาติ และชนชั้นบนที่เอาเปรียบชนชั้นล่างเหล่านี้กันด้วย โดยที่กิจการของพวกนี้ ทำลายล้างธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด กลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีคุณปรีดาเป็นประธานคนแรก ตั้งมาครบ ๑ รอบนักษัตรแล้ว และขยายตัวออกไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียบ้างแล้วด้วย ในเมืองไทยเอง กลุ่มนี้ก็มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีใจเป็นธรรม เข้ามาร่วมมือมากยิ่งขึ้น อย่างน่าจับตามอง ดังคุณปรีดาได้ร่วมก่อตั้งนักธุรกิจเพื่อการเมืองขึ้นอีกแล้วด้วย

นี้นับว่าน่าสนใจ เพราะในโลกสมัยนี้ ผู้คนพากันเห็นว่านักการเมืองล้าหลัง และเป็นตัวถ่วงความเจริญงอกงามของสังคม มิใยต้องเอ่ยว่าข้าราชการการเมืองมักดีแต่พูด โดยมักมีความร่วมมือกับบรรษัทข้ามชาติ และรับใช้อภิมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอีกด้วย

นักธุรกิจที่ดีนั้น เมื่อมีจิตสำนึกทางสังคมที่ยุติธรรม อาจใช้พาหะทางพาณิชยกรรมนำนักการเมืองได้ ดังมีตัวอย่างที่เห็นได้ในประเทศสวิส และประเทศวิลันดา โดยที่เมืองไทยเราก็น่าจะทำได้

คุณปรีดา อุดหนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในฐานะกัลยาณมิตร คือไม่ใช่สมาชิกหลัก หรือร่วมเป็นแกนกลาง หากเขาเห็นว่าพันธมิตรมีจุดยืนในการต่อต้านทักษิณ ชินวัตร ซึ่งอ้างความชอบธรรมเพียงรูปแบบของประชาธิปไตย แต่ขาดสาระหรือความชอบธรรมใดๆ สิ้น จึงสมควรที่จะต้องใช้สันติวิธี รวมบรรดาราษฎรเข้ามาเป็นพลัง เพื่อขับไล่ทรราช ในนามของประชาธิปไตยอันจอมปลอม

แม้คุณปรีดาจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับวาทกรรมของพันธมิตร โดยเฉพาะก็ถ้อยคำอันรุนแรงหรือบิดเบือน แต่ก็เห็นใจขบวนการนี้ การเป็นกัลยาณมิตรของคุณปรีดากับแกนนำพันธมิตร ไม่ได้มาในรูปแบบของการชี้แนะ หรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างจังๆ หากมาในแง่ของเพื่อน ผู้หวังดี และถ้าจะเตือนสติกัน ก็ใช้ความสุภาพและแนบเนียน บวกกับความมีใจกว้าง และความอดทน นี้นับว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญ ที่หาได้ยากในสังคมไทย

คุณปรีดา มีชื่อจีนว่า อี้ เจียง ฮั้ว ซึ่งแปลว่า ชีวิตที่มีความสว่างไสว รุ่งโรจน์และยืนยาว หากความสว่างไสวที่ว่านี้คุณปรีดาแสวงหามาจากการเรียนรู้จากหนังสือทั้งในและนอกกระแสหลัก ทั้งยังเรียนรู้จากบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และผู้เยาว์ และคุณปรีดาก็พร้อมจะนำแสงสว่างในทางสัจธรรมมามอบให้กับสังคมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความมืดบอด ความหน้าไหว้หลังหลอก กึ่งจริงกึ่งเท็จ แต่คุณปรีดามอบแสงสว่างให้ใครๆ ด้วยความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะนำความรุ่งโรจน์มาให้สังคมไทยอย่างยืนยาว สมดังชื่อภาษาจีนของคุณปรีดา

นอกไปจากนี้แล้ว เมื่อคุณปรีดาเห็นว่าใครก็ตามที่อุทิศตนเพื่อสังคมและการเมืองอย่างหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจแทบไม่ได้ เขาก็มีแก่ใจชวนไปกินไปดื่ม ไปเที่ยวทัศนาจร แม้ในต่างประเทศ ให้ได้พักผ่อน ให้ได้ปล่อยวาง ให้ได้ฟื้นฟูไฟภายในตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งบางทีอาจร้อนแรงเกินไป หรือบางทีอาจจะเย็นชืดลง ให้ได้สุกสกาวเป็นประกายในหนทางที่ถูกที่ควร

อุปการคุณดังกล่าวของคุณปรีดาได้รับการสนับสนุนจากศรีภรรยาและญาติมิตรที่ใกล้ชิดจนคุณปรีดากลายเป็นกัลยาณมิตรของพหูชน

บุคคลเช่นนี้นับว่าหาได้ยากในโลก ทั้งที่มองเผินๆ เขาก็เป็นคนธรรมดาอย่างพ่อค้าม้าขายทั่วๆ ไป ที่ใจดี เบิกบาน มีอารมณ์ขัน แต่ที่สำคัญคือเขายิ้มเยาะตัวเองได้ และรู้จักสารภาพความผิดแม้เล็กน้อยที่เขามีกับคู่ชีวิต หรือคนในครอบครัว ตลอดจนบริษัทบริวารในวงธุรกิจของเขา รวมถึงมหาชนทั้งหลายที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

คุณปรีดาอายุครบ ๕ รอบนักษัตรเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม นับตามวัยก็ถือว่าเขาข้ามเขตวุฒิบุคคล คือไม่แต่เจริญทางวัยวุฒิเท่านั้น หากยังเจริญทางคุณวุฒิ และจริยวุฒิตลอดมา ทั้งยังมีมิติอันกล้าหาญทางด้านความยุติธรรมของสังคม ซึ่งมีทัศนะที่ประกอบไปด้วยความงาม ความจริงและความดี อย่างน่ายินดีปรีดา สมชื่อในภาคภาษาไทยของเขาแท้ทีเดียว

Related contents:

You may also like...