โครงการพัฒนาสังคม โดยการส่งเสริมการสร้างความเอื้ออาทรบนท้องถนน

001-1

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ     คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา (ที่ 5 จากขวา)นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา (ที่4จากซ้าย) และนายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการกิตติมศักดิ์ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ที่ 2 จากขวา) จัดงานเปิดตัว “โครงการพัฒนาสังคม โดยการส่งเสริมการสร้างความเอื้ออาทรบนท้องถนน” โดยมี นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธาน    ในพิธีเปิด และ นางสาวฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวอิชย์ยาภา  เมธิชัยวราภาค (ขวาสุด) ศิลปินนักแสดง เข้าร่วมงาน ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ที่ผ่านมา

# # # # #

 

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณวีรพล รัดแดง โทร.089 858- 8089 แฟกซ์: 02-935-6304

Related contents:

You may also like...