ดรุกแอร์ สายการบินแห่งชาติภูฏาน สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ319 พร้อมติดชาร์คเล็ตส์

เครื่องบินทรงสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงานในสนามบินบนเทือกเขาสูง

 

ดรุกแอร์ สายการบินแห่งชาติของราชอาณาจักรภูฏาน ดินแดนทางด้านตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ได้ลงนามในบันทึกควมเข้าใจ (MoU) สำหรับเครื่องบิน แอร์บัส เอ319 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปลายปีกประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงชาร์คเล็ตส์เพื่อเข้าเสริมศักยภาพฝูงบิน เอ319 ที่ให้บริการในปัจจุบัน จำนวน 2 ลำ

 

ดรุกแอร์ให้บริการจากสนามบินเมืองปาโร หนึ่งในสนามบินที่ได้ชื่อว่า ท้าทายที่สุดของโลกซึ่งนักบินต้องบังคับเครื่องโดยใช้กฎการบินด้วยทัศนวิสัยเท่านั้น (Visual Flight Rules: VFR) เนื่องจากสนามบินมีเทือกเขาล้อมรอบเป็นกำแพงทางธรรมชาติและตั้งอยู่ที่ความสูงกว่า 7,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยเหตุนี้เครื่องบินที่ใช้จึงต้องทรงประสิทธิภาพในการทำงานและเครื่องบิน เอ319 ถือเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดที่ให้บริการจากสนามบินเมืองปาโร

 

มร.ดาโช โซนัม เทียริ่ง ประธานดรุกแอร์ กล่าวว่า “สำหรับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อุตสาหกรรมการบินถือเป็นประตูสู่โลกภายนอกและเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แอร์บัส เอ319 เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดที่ทำการบินสู่ภูฏาน ซึ่งทำให้เราสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือนได้มากยิ่งขึ้น”

 

ดรุกแอร์มีแผนนำเครื่องบิน เอ319 ลำใหม่นี้เข้าเสริมศักยภาพการให้บริการเส้นทางบินในภูมิภาค และใช้เป็นเครื่องนำร่องเบิกเส้นทางบินใหม่ไปยังประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง

 

มร. จอห์น เลฮีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์ กล่าว “เอ319 เป็นเครื่องบินประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการจากสนามบินที่ได้ชื่อว่าท้าทายที่สุดของโลกซึ่งไม่มีเครื่องบินใดทำได้ พิสัยการบินที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอย่าง’ชาร์คเล็ตส์’ จะเพิ่มศักยภาพของดรุกแอร์ในการขยายเส้นทางบินใหม่และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง“

 

ชาร์คเล็ตส์ ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับติดตั้งกับเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 เพื่อช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้ลงร้อยละ 3.5 หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 700 ตันต่อลำซึ่งเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์จำนวน 200 คันต่อปี นอกจากนั้นอุปกรณ์ปลายปีกนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบินอีกด้วย

 

“TQPR Thailand” <media@tqpr.com>

Related contents:

You may also like...