“ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชินี”

IMG_9880

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ (The Association for the Promotion of Education in the Remote Areas under the Patronage of her Royal Highness Princess Mother) จัดงานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ กลุ่มชั้นนำศิลปินของประเทศ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสโมสรโรตารีจตุจักรภาค 3350 ร่วมกันจัดนิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่องาน “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชินี” ภายใต้แนวคิดสื่อศิลป์สร้างสรรค์แบ่งปันเพื่อน้อง

“ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชินี” ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินที่ได้นำผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมมาแสดง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ เพื่อสนับสนุนโครงการมุมหนังสือ สื่อสร้างสรรค์ปัญญาและโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ หอศิลป์แห่งชาติ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาศึกษาให้เด็กเป็นการสร้างคนและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 17:00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำหรับนิทรรศการเปิดแสดง 9 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 -29 สิงคม 2556 เวลา 10:30 -20:00 น. เป็นต้นไป

Photo Caption

IMG_9884

IMG_9886

IMG_9890

IMG_9892

IMG_9946

IMG_9956

Facebook : สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
THE CHARITY ARTS EXHIBITION TO HONOR THE 81ST BIRTHDAY HM QUEEN SIRIKIT

Photo Credit by : Mr. David Heischrek

Related contents:

You may also like...