เปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “สานศิลป์ อิงธรรม”

opening art

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “สานศิลป์ อิงธรรม” ผลงานของ ศิลปินกลุ่มรสศิลป์ นำโดย วิษุวัติ พีสะระ ประธานกลุ่มฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุนสมาคมรวมปัญญาคนพิการ โดยมี มร.โซราบ คุกเรจา, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, วิเชียร มีนิ่ม, วรเชษฐ พรหมหนู, อมรรัตน์ ขวัญชุม มาร่วมงาน จัดโดยอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ เมื่อเร็วๆนี้

ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ณัฐมณญ์ ธรรมธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมเกียรติ อินทร์สวา เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2653 9000 ต่อ 5020-1

Related contents:

You may also like...